Mentorskapsprogram för chefer

Mentorskapsprogrammet ger dig möjlighet att utvecklas och förbättras i din yrkesroll genom dialog och erfarenhetsutbyte. För såväl mentor som adept kan relationen leda till värdefulla insikter både på ett professionellt och personligt plan.

Mentor och adept träffas regelbundet under en tidsperiod på ca 11 månader för dialog och reflektion inom området ledarskap. Adepten är styrande när det gäller samtalets innehåll, medan mentorn stöder och följer, leder och råder.

Under tidsperioden ges också tillfälle att träffa och reflektera tillsammans med andra mentorer och adepter i programmet, vid gemensam uppstart och ett par gemensamma inspirationsföreläsningar med ledarskapstema.

Här kan du läsa intervjuer med tidigare deltagare.

Målsättning

 

Målgrupper

Adepter

Nya chefer (upp till två års erfarenhet) eller chefer med ett uttalat behov att utveckla sitt ledarskap. Som adept ges du vägledning och stöd av en mer erfaren person inom din profession.

Mentorer

Erfarna chefer eller medarbetare med ledarroll utan personalansvar, med en vilja och förmåga att dela med sig av sin kompetens. Som mentor får du möjlighet att utvecklas och utmanas i ditt ledarskap och samtidigt få nya idéer och influenser från nästa generations ledare.

För mer info vänligen se kompetensprofil

 

Tidsperiod 

Programmet startar i januari och pågår cirka 11 månader. Såväl mentorer som adepter bör kunna avsätta cirka 40 timmar under perioden för programmet och även kunna delta i de gemensamma träffar som arrangeras. 

 

Kostnad

Självkostnadspris, cirka 5 000 kronor per adept. Kostnadsfritt för mentorer. Var och en står för egna eventuella resekostnader.

 

Ansökan

Respektive myndighet föreslår mentorer och adepter till programmet. Är du intresserad av att delta som mentor eller adept, prata med din chef eller kontaktpersonen för Rörlighet i staten på din myndighet. Anmälan till 2023 ska vara inne senast 7 december 2022.

Vid frågor går det även bra att kontakta Petter Svensson, fornamn.efternamn@prv.se, som är kontaktperson för den arbetsgrupp som ansvarar för mentorskap för ledare.

Anmälningsblankett mentor

Anmälningsblankett adept