Om Rörlighet i staten

Rörlighet i staten är ett samarbete mellan 16 myndigheter. Vår vision är att med gränslös utveckling göra staten till Sveriges bästa arbetsplats.

Vi behöver kompetenta, kunniga och motiverade medarbetare. Därför driver och utvecklar vi metoder för kontinuerlig kompetensutveckling. Vi ser möjligheter i samarbete över verksamhetsgränser, utbyte av resurser, idéer, erfarenheter och kunskap. Det ger verksamhetsutveckling.

Vi samarbetar genom att tillsammans ta fram och driva aktiviteter och program som ger alla anställda utvecklings- och karriärmöjligheter. Hit hör till exempel professionella nätverk, mentorskap- och ledarskapsprogram och gemensamma seminarier.

Vi underlättar och skapar möjligheter för medarbetare att röra sig mellan de deltagande myndigheterna. Både kortare tid genom praktik, och längre tid genom in- och utlåning, men också genom att faktiskt ta klivet och bli anställd hos en annan myndighet. Detta utbyte och rörlighet mellan myndigheterna i samarbetet är också en möjlighet för chefer/arbetsgivare att på ett smidigt sätt hitta ny kompetens.