Om Rörlighet i staten

Rörlighet i staten är ett samarbete mellan 14 myndigheter och Näringsdepartementet. Vår vision är att med gränslös utveckling göra staten till Sveriges bästa arbetsplats.

Vi behöver kompetenta, kunniga och motiverade medarbetare. Därför driver och utvecklar vi metoder för kontinuerlig kompetensutveckling. Vi har en öppen attityd till samarbeten över verksamhetsgränser som ger möjlighet till utbyte av resurser, idéer, erfarenheter och kunskap.

Vi samarbetar genom att tillsammans ta fram och driva gemensamma aktiviteter och program som ger alla anställda större utvecklings- och karriärmöjligheter. Hit hör till exempel professionella nätverk, mentorskap- och ledarskapsprogram och gemensamma seminarier.

Vi underlättar och skapar möjligheter för att arbeta på och röra sig mellan de deltagande myndigheterna. Både på kortare tid genom utvecklingstjänstgöring och på längre tid i form av in- och utlåning men också genom att faktiskt ta klivet och bli anställd hos en annan myndighet.