Nyheter

Nyheter om aktiviteter inom samarbetet

Aktuella jobb

Lediga tjänster hos de deltagande myndigheterna

Utlån till annan myndighet

Utlåning av medarbetare mellan myndigheter

Praktik

Praktisera hos en annan myndighet

Därför gick Rymdstyrelsen med i samarbetet 2019

- Vi har god erfarenhet av in- och utlån mellan myndigheter sedan tidigare 

 

 

 

Nätverk

Starta eller delta i ett professionellt nätverk

Mentorskapsprogram

Program för både chefer och medarbetare

Ledarskapsprogram

Program både för chefer och för medarbetare som leder utan att vara chef

Deltagande myndigheter

Vi ingår i samarbetet