Nyheter

Nyheter om aktiviteter inom samarbetet

Aktuella jobb

Lediga tjänster hos de deltagande myndigheterna

Aktuella uppdrag

Utlåning av medarbetare mellan myndigheter

Praktik

Praktisera hos en annan myndighet

Rörlighet i staten

 

Nätverk

Starta eller delta i ett professionellt nätverk

Mentorskapsprogram

Program för både chefer och medarbetare

Ledarskapsprogram

Program både för chefer och för medarbetare som leder utan att vara chef

Deltagande myndigheter

Vi ingår i samarbetet