Om webbplatsen och kakor

Webbplatsen för samarbetet ”Rörlighet i staten” förvaltas av Post- och telestyrelsen (PTS).

Hör gärna av dig med frågor eller kommentarer om vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre. Kontakta oss via e-post: info@rorlighetistaten.se

Om kakor (cookies)

Webbplatsen använder kakor (cookies). Inga personuppgifter sparas i kakorna och de används inte för att kartlägga ditt beteende.

Om behandling av personuppgifter

Mer information om behandling av personuppgifter.


Tillgänglighetsredogörelse för Rörlighet i staten

Vi strävar efter att våra digitala tjänster ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsvariation och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Vi ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor.

Lämna en synpunkt

Kontakta oss om du upplever att du hindras från att ta del av innehållet på webbplatsen. Du kontaktar oss på mejladressen info@rorlighetistaten.se.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Anmäl bristande tillgänglighet via DIGG:s webbplats

Inga kända brister

Vänligen kontakta oss om du upplever problem med webbplatsens tillgänglighet.
Senast uppdaterad: 24 oktober 2022