Utvecklas i din yrkesroll genom våra professionella nätverk

Rörlighet i staten erbjuder 17 nätverk inom en rad områden där du som anställd har möjlighet att dela erfarenheter, lära dig mer och få inspiration från yrkeskollegor på andra myndigheter. Till våren startar även ett nytt nätverk inom strategisk kompetensförsörjning och till hösten ett inom avtalsuppföljning.

I nätverken möts personer som delar liknande arbetsuppgifter för att lära av varandra, bolla aktuella utmaningar och få inspiration. För dig som arbetar på en myndighet inom Rörlighet i staten är det kostnadsfritt att gå med. Nätverken är ett av flera sätt att stärka samarbetet över myndighetsgränserna med målet att göra staten till Sveriges bästa arbetsplats.

Nätverken ses fyra till sex gånger per år – ofta digitalt för att alla ska ha möjlighet att vara med. Tillsammans enas deltagarna om vilka frågor man vill fokusera på.

Vad händer i nätverken och på vilka sätt har det varit givande? Möt tre medlemmar och läs mer om hur du går med i ett nätverk inom ditt område.


Cecilia Forsberg, Nicklas Vabi och Linnea Elovsson är aktiva i nätverk genom Rörlighet i staten.


”Vi har tagit in intressanta föreläsare till våra nätverksmöten”
Cecilia Forsberg, kommunikatör på Spelinspektionen och medlem i nätverket Kommunikation:

– Jag uppskattar nätverket för att kunna få ta del av olika idéer och lösningar på hur andra har gjort när man själv har kanske kört fast i sin kreativitet eller stöter på problem. Hur har då andra löst det? Men det är även en stor inspirationskälla till hur man kan göra nya saker och utvecklas i sitt kommunikationsarbete. Vi lär av varandra helt enkelt och delar med oss av erfarenheter och goda exempel.

Vi har en agenda för varje möte där vi har ett tema eller ämne vi tar upp och kan förbereda oss inför. Det kan handla om allt från internkommunikation eller arbetet med tillgänglighet. Vi har ibland tagit in intressanta föreläsare till våra nätverksmöten där de inbjudna pratat om exempelvis kriskommunikation eller hur man jobbar med event och seminarier/webbinarier.

”Genom nätverket både bidrar man och får förslag på andra och kanske bättre sätt att arbeta”
Nicklas Vabi, verksjurist på Rymdstyrelsen och medlem i nätverket Juridik:

– Det är intressant att träffa juristkollegor från andra myndigheter och höra om deras lösningar på samma juridiska frågeställningar som ens egen myndighet ställs inför. Genom nätverket både bidrar man och får förslag på andra och kanske bättre sätt att arbeta med vissa frågor som är gemensamma för alla myndigheter i staten. 

Vi har till exempel diskuterat tillämpningen av vissa specifika bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen och gått igenom domstolspraxis där bestämmelserna har prövats. Bland annat har vi gått igenom hur olika domstolar i flera fall bedömt att uppgifter om anställdas namn och befattning på en aggregerad nivå omfattas av försvarssekretess även för myndigheter och verksamheter som bara har civila uppgifter.

”Jag var nyfiken på hur andra myndigheter arbetade och hanterade utmaningar och svåra frågor”
Linnea Elovsson, metodutvecklare på Spelinspektionen, tog initiativ till att starta nätverket Tillsyn när hon började arbeta inom tillsynsverksamheten:

– Jag var nyfiken på hur andra myndigheter arbetade och hanterade utmaningar och svåra frågor inom tillsynsområdet. Det jag uppskattat mest är att få ta del av de andras värdefulla erfarenheter från tillsynsarbetet och de intressanta diskussioner vi haft vid våra nätverksträffar. Att få ta del av hur andra arbetar har varit väldigt värdefullt för mig i mitt arbete med att utveckla våra metoder och arbetssätt för tillsyn. Även om myndigheterna har olika uppdrag så finns det väldigt många gemensamma utmaningar och frågor där vi kan lära av varandra. 

Vid våra digitala träffar som vi har cirka varannan månad har vi bland annat haft temat riskanalys för tillsyn, beslut för avskrivning/avslut av tillsyn, metoder för prioritering av tillsynsinsatser, arbetssätt för tillsyn och arbetssätt för uppföljning och utvärdering av genomförd tillsyn. Mellan träffarna har vi möjlighet att ställa frågor till de andra för att få råd eller höra om hur andra hanterat en utmaning eller fråga.  

Nätverk söker nya medlemmar – vi vill bli fler!

Jobbar du med sociala kanaler, administration, publikationsutgivning, strategisk kompetensförsörjning eller som registrator? Vi har nätverk för dig och vill bli fler att utbyta idéer med. Under året startas även två nya nätverk som söker medlemmar, ett för dig som arbetar med strategisk kompetensförsörjning och ett inom avtalsuppföljning.

Vill du starta ett nytt nätverk?

Det finns önskemål om att starta ett nätverk för processutveckling och ett för artificiell intelligens. Om du är intresserad av att starta eller delta i dessa är du varmt välkommen att höra av dig till annika.hagg@energimyndigheten.se. Vi välkomnar initiativ till nya nätverk, hjälper till att hitta deltagare och kan även ge tips kring upplägg.

Jobbar du inom andra områden och är intresserad av erfarenhetsutbyte kan förhoppningsvis något av våra andra nätverk passa.

Våra nätverk:


Här kan du läsa mer om nätverken och ansöka om att gå med.