Dags att anmäla sig Jubileumsföreläsning: Hur främjar vi lärande i det dagliga arbetet?

Den 29 sept kl 9-10 träffar du Andreas Wallo från Linköpings universitet som pratar om arbetsplatslärande och hur det kan kopplas till hälsa och välbefinnande. Andreas pekar på vilka aktiviteter som kan användas för att främja lärande i det dagliga arbetet. Han kommer också att beskriva vilket ledarskap och medarbetarskap som forskning pekat ut som framgångsrikt och diskutera betydelsen av en god lärmiljö.

Moderator är Ingela Hiltula, styrelseordförande för Rörlighet i staten.

Det finns möjlighet att ställa skriftliga frågor. Föreläsningen spelas även in och är möjlig att se i efterhand.

Föreläsningen är gratis, digital och cirka 1 timme.

Anmälan till: https://www.trippus.net/ris-forelasning29september

Vid frågor, vänligen kontakta 

Pär Jenestam, Energimyndigheten

Daniel Nordqvist, Svenska ESF-rådet

Jubileum

I år är det tio år sedan initiativet Rörlighet i staten blev verklighet. Det firar vi genom att bjuda in till en serie med tre jubileumsföreläsningar om lärande kopplat till hälsa och välbefinnande, ledarskap och beslutsfattande. Föreläsningarna hålls av föreläsare från Linköpings universitet och är öppna för alla medarbetare på myndigheter inom Rörlighet i staten.

Läs mer om Rörlighet i staten

Läs mer om hela föreläsningsserien