Mentorskapsprogram för chefer

Mentorskapsprogrammet ger dig möjlighet att utvecklas och förbättras i din yrkesroll genom dialog och erfarenhetsutbyte. För såväl mentor som adept kan relationen leda till värdefulla insikter både på ett professionellt och personligt plan.

Som mentor får du möjlighet att utvecklas och utmanas i ditt ledarskap och samtidigt få nya idéer och influenser från nästa generations ledare. Som adept ges du vägledning och stöd av en mer erfaren person inom din profession.

Målgrupper

Adepter

Nya chefer (upp till två års erfarenhet) eller chefer med ett uttalat behov att utveckla sitt ledarskap.

Mentorer

Erfarna chefer eller medarbetare med ledarroll utan personalansvar, med en vilja och förmåga att dela med sig av sin kompetens.

Upplägg

Mentorskapsprogrammet pågår under 12 månader. Under perioden ges tillfälle att träffa andra mentorer och adepter i programmet och utbyta erfarenheter och lärdomar. Som adept ansvarar du för avstämningar och upplägg för träffarna med din mentor.  

Mål för deltagarna

Tidsperiod

Programmet startar under våren och pågår cirka 10-12 månader. Såväl mentorer som adepter bör kunna avsätta cirka 40 timmar under perioden för programmet och även kunna delta i de fyra gemensamma träffar som arrangeras. 

Kostnad

Självkostnadspris, cirka 5 000 kronor per adept. Kostnadsfritt för mentorer. Var och en står för egna eventuella resekostnader.

Ansökan

Respektive myndighet föreslår mentorer och adepter till programmet. Är du intresserad av att delta som mentor eller adept, prata med din chef. Kontakta din myndighets kontaktperson för Rörlighet i Staten för anmälan och information om programstarter.

Mer information

Vill du veta mer om programinnehållet, kontakta din myndighets kontaktperson för Rörlighet i Staten för mer information om programmet. Du kan också mejla Linn Arnewing, fornamn.efternamn@pts.se, som är kontaktperson för den arbetsgrupp inom samarbetet som ansvarar för mentorskap för ledare.