Ledarskapsutveckling för chefer

Arbetar du som chef och vill utveckla och stärka ditt ledarskap? Då är det här utbildningen för dig. Under tio heldagar får du verktyg för hur du genom ditt ledarskap kan skapa engagemang hos dina medarbetare och hur du som chef i staten kan bidra till att göra staten till en bra arbetsgivare.

Under utbildningen kommer deltagarna att arbeta med sin egen arbetssituation som exempel och får då möjlighet att reflektera både över sin egen och andras vardag och erfarenheter. Programmet innehåller även modeller, verktyg och praktisk träning. Kursinnehållet är brett och inriktningen är bland annat den statliga värdegrunden, förändringsledning, praktiska kommunikationsverktyg i ledarrollen, systematiskt arbetsmiljöarbete och statlig arbetsrätt i praktiken.

 

Mål för deltagarna

 

Tidsperiod

Programmet startar tidig vår och pågår cirka 10 månader. Programmet består av totalt 10 heldagar med både fysiska och digitala träffar. Som deltagare förväntas du delta på samtliga träffar. Vid sidan av utbildningsträffarna förekommer hemuppgifter. 

 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till chefer som vill utveckla och stärka sitt ledarskap.

 

Kostnad

Självkostnadspris, cirka 22 000 kronor per deltagare inklusive internatkostnad. Resekostnader kan tillkomma. 

 

Ansökan

Anmäl dig senast 17 februari för 2023 års program. Respektive myndighet nominerar deltagare till programmet. Är du intresserad av att delta, prata med din närmsta chef alternativt din myndighets kontaktperson för Rörlighet i staten.

Vid frågor kan du även kontakta Carola Olofsson, fornamn.efternamn@naturvardsverket.se, som är kontaktperson för den arbetsgrupp som ansvarar för ledarskapsprogrammet.