Ledarskapsutveckling för chefer

Arbetar du som chef och vill utveckla och stärka ditt ledarskap? Då är det här utbildningen för dig. Under tio heldagar får du verktyg för hur du genom ditt ledarskap kan skapa engagemang hos dina medarbetare och hur du som chef i staten kan bidra till att göra staten till en bra arbetsgivare.

Under utbildningen kommer deltagarna att arbeta med sin egen arbetssituation som exempel och får då möjlighet att reflektera både över sin egen och andras vardag och erfarenheter. Programmet innehåller även modeller, verktyg och praktisk träning.

Utbildningen

Programmet består av totalt 10 heldagar med både fysiska och digitala träffar.

Kursinnehållet är brett och inriktningen på modulerna är bland annat den statliga värdegrunden, förändringsledning, det personliga ledarskapet, praktiska kommunikationsverktyg i ledarrollen, systematiskt arbetsmiljöarbete och statlig arbetsrätt i praktiken.

Mål för deltagarna

Tidsperiod

Programmet startar på våren och pågår under åtta månader. Som deltagare förväntas du delta på samtliga träffar. Vid sidan av utbildningsträffarna förekommer hemuppgifter. 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till chefer som vill utveckla och stärka sitt ledarskap.

Kostnad

Självkostnadspris, cirka 22 000 kronor per deltagare inklusive internatkostnad. Resekostnader kan tillkomma. 

Ansökan

Respektive myndighet nominerar deltagare till programmet. Är du intresserad av att delta i detta program, prata med din chef, som nominerar dig till programmet.

Mer information

Vill du veta mer om utbildningen, kontakta din myndighets HR-funktion. Du kan också mejla Carola Olofsson, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se, som är kontaktperson för den arbetsgrupp inom samarbetet som ansvarar för ledarskapsprogrammet.