Leda utan att vara chef

Utbildningen vänder sig till dig som leder projekt, driver utvecklingsarbete, leder team eller arbetsgrupper, men som formellt inte har en chefsroll.

Utbildningen syftar till att stärka förmågan att möta situationer i vardagen kopplade till att leda utan att vara chef. Som deltagare får du verktyg för hur du som ledare kan skapa engagemang hos dina kollegor, coacha och driva projekt framåt. Målet är att stärka förmågan att som ledare klara av olika situationer och samtidigt vara motiverande och tydlig i ditt ledarskap. 

 

Upplägg och innehåll

Innehållet utgörs av bland annat grupputveckling, förändringsledning, mötesledning, motivation, självkännedom, tydlighet i ledarrollen, kommunikation, feedback, konflikthantering, statliga värdegrunden och coachande förhållningssätt. Du kommer också lära dig mer om god förvaltningskultur och hur du som statsanställd kan stärka och utveckla din etiska kompass när det uppstår dilemman av olika slag. Kursdeltagarna bildar också lär-grupper för dialog och erfarenhetsutbyte.

Utbildningen genomförs både med fysiska träffar centralt i Stockholm och digitalt. Fem program/grupper startade våren 2023 och fem startar hösten 2023. Respektive program tar in max 21 deltagare. 

 

Tidsperiod

Utbildningen startar med en gemensam digital träff den 4 september för höstens alla grupper. Vid den träffen introduceras programmet och Statskontoret för en dialog om den statliga värdegrunden som utgångspunkt i vårt arbete. Programmet pågår sedan under ytterligare 5,5 dagar. Som deltagare förväntas du delta på samtliga träffar och även utföra hemuppgifter, så kontrollera noga att du kan alla datum och har möjlighet att avsätta tid mellan träffarna.

Program 44
Statskontoret 4 september kl 9.30-12.00, digital
Uppstartsträff 29 aug, kl 13.00-15.00, Digital
Dag 1 + 2 5-6 sep, kl 9.30-17 + 9.00-16.30, Fysisk
Dag 3 + 4 9-10 okt, kl 8.30-16.00, Digital
Dag 5 8 nov, kl 8.30-16.00, Fysisk

Program 45
Statskontoret 4 september kl 9.30-12.00, digital
Uppstartsträff 8 sep, kl 10.00-12.00, Digital
Dag 1 + 2 20-21 sep, kl 9.30-17.00 + 9.00-16.30, Fysisk
Dag 3 + 4 18-19 okt, kl 8.30-16.00, Digital
Dag 5 13 nov, kl 8.30-16.00, Fysisk

Program 46
Statskontoret 4 september kl 9.30-12.00, digital
Uppstartsträff 22 sep, kl 10.00-12.00, Digital
Dag 1 + 2 27-28 sep, kl 9.30-17.00 + 9.00-16.30 Fysisk
Dag 3 + 4 23-24 okt, kl 8.30-16.00, Digital
Dag 5 21 nov, kl 8.30-16.00, Fysisk

Program 47
Statskontoret 4 september kl 9.30-12.00, digital
Uppstartsträff 18 sep, kl 13.00-15.00, Digital
Dag 1 + 2 28-29 sep, kl 9.30-17.00 + 9.00-16.30, Fysisk
Dag 3 + 4 26-27 okt, kl 8.30-16.00, Digital
Dag 5 23 nov, kl 8.30-16.00, Fysisk

Program 48
Statskontoret 4 september kl 9.30-12.00, digital
Uppstartsträff 9 okt, kl 13.00-15.00, Digital
Dag 1 + 2 19-20 okt, kl 9.30-17.00 + 9.00-16.30, Fysisk
Dag 3 + 4 15-16 nov, kl 8.30-16.00, Digital
Dag 5 14 dec, kl 8.30-16.00, Fysisk

 

Målgrupp

Medarbetare som har någon form av ledarskap utan att vara formell chef och vill eller har behov av att bli tydligare och utvecklas i sin ledarroll.

 

Kostnad

Självkostnadspris, cirka 14 000 kronor per deltagare. Möjlighet finns att individuellt välja att göra ett personlighetstest med personlig återkoppling av psykologkandidat till en kostnad av 2 500 kr.

Kostnad för eventuell resa och boende tillkommer, vid behov, för de två dagarna som genomförs i Stockholm. 

 

Anmälan

Respektive myndighet nominerar deltagare till utbildningen. Är du intresserad av att delta, prata med din chef eller din myndighets kontaktperson för Rörlighet i staten.

Anmälan till våren 2023 ska vara inne senast 30 juni 2022. 

Vid frågor kan du även kontakta Nina Hird, fornamn.efternamn@forte.se, som är kontaktperson för den arbetsgrupp inom Rörlighet i staten som ansvarar för utbildningen.