Leda utan att vara chef

Utbildningen vänder sig till dig som leder projekt, driver utvecklingsarbete, leder team eller arbetsgrupper, men som formellt inte har en chefsroll.

Utbildningen syftar till att stärka förmågan att möta situationer i vardagen kopplade till att leda utan att vara chef. Som deltagare får du verktyg för hur du som ledare kan skapa engagemang hos dina kollegor, coacha och driva projekt framåt. Målet är att stärka förmågan att som ledare klara av olika situationer och samtidigt vara motiverande och tydlig i ditt ledarskap. 

 

Upplägg och innehåll

Innehållet utgörs av bland annat grupputveckling, förändringsledning, mötesledning, motivation, självkännedom, tydlighet i ledarrollen, kommunikation, feedback, konflikthantering, statliga värdegrunden och coachande förhållningssätt. Du kommer också lära dig mer om god förvaltningskultur och hur du som statsanställd kan stärka och utveckla din etiska kompass när det uppstår dilemman av olika slag. Kursdeltagarna bildar också lär-grupper för dialog och erfarenhetsutbyte.

Utbildningen genomförs både med fysiska träffar centralt i Stockholm och digitalt. Det är fyra program/grupper som startar våren 2023 och fyra som startar hösten 2023. Respektive program tar in max 21 deltagare. 

 

Tidsperiod

Utbildningen startar med en gemensam digital träff den 1 februari för vårens alla grupper. Vid den träffen introduceras programmet och Statskontoret för en dialog om den statliga värdegrunden som utgångspunkt i vårt arbete. Programmet pågår sedan under ytterligare 5,5 dagar. Som deltagare förväntas du delta på samtliga träffar och även utföra hemuppgifter, så kontrollera noga att du kan alla datum och har möjlighet att avsätta tid mellan träffarna.  

Program 39 
1 februari 9.00-11.30, digital
7 februari kl 10.00-12.00, digital
14-15 februari 9.30-17.00 + 9.00-16.30, fysisk
9-10 mars 8.30-16.00, digital
4 april 8.30-16.00, digital

Program 40 
1 februari 9.00-11.30, digital
8 februari kl 10.00-12.00, digital
16-17 februari 9.30-17.00 + 9.00-16.30, fysisk
23-24 mars 8.30-16.00, digital
19 april 8.30-16.00, digital

Program 41 
1 februari 9.00-11.30, digital
13 februari kl 10.00-12.00, digital
23-24 februari 9.30-17.00 + 9.00-16.30, fysisk
3-4 april 8.30-16.00, digital
2 maj 8.30-16.00, digital

Program 42 
1 februari 9.00-11.30, digital
13 februari kl 13.00-15.00, digital
21-22 februari 9.30-17.00 + 9.00-16.30, fysisk
27-28 mars 8.30-16.00, digital
25 april 8.30-16.00, digital

 

Höstens grupper påbörjas i augusti/september.

 

Målgrupp

Medarbetare som har någon form av ledarskap utan att vara formell chef och vill eller har behov av att bli tydligare och utvecklas i sin ledarroll.

 

Kostnad

Självkostnadspris, cirka 14 000 kronor per deltagare. Möjlighet finns att individuellt välja att göra ett personlighetstest med personlig återkoppling av psykologkandidat till en kostnad av 2 500 kr.

Kostnad för eventuell resa och boende tillkommer, vid behov, för de två dagarna som genomförs i Stockholm. 

 

Anmälan

Respektive myndighet nominerar deltagare till utbildningen. Är du intresserad av att delta, prata med din chef eller din myndighets kontaktperson för Rörlighet i staten.

Anmälan till våren 2023 ska vara inne senast 5 december 2022.

Anmälan till höstens omgångar sker under april/maj. 

Vid frågor kan du även kontakta Nina Hird, fornamn.efternamn@forte.se, som är kontaktperson för den arbetsgrupp inom Rörlighet i staten som ansvarar för utbildningen.