Program för din utveckling

Det finns goda möjligheter att utvecklas in din yrkesroll genom Rörlighet i staten. Utbudet av skräddarsydda program varierar över tid – utifrån behov och förutsättningar. Till 2023 satsar vi på följande program:

illustrativ bild på program och kurser länkad PDF

 

Leda utan att vara chef

Utbildning som vänder sig till dig som leder projekt, driver utvecklingsarbete, leder team eller arbetsgrupper, men som formellt inte har en chefsroll.
Läs mer om att leda utan att vara chef

 

Ledarskapsutveckling för chefer

Utbildning för dig som är chef och som vill utveckla och stärka ditt ledarskap.
Läs mer om ledarskapsutveckling för chefer

 

Mentorskapsprogram för chefer

Mentorskapsprogram som ger dig möjlighet att utvecklas och förbättras i din chefsroll genom dialog och erfarenhetsutbyte.
Läs mer om mentorskapsprogram för chefer

 

Introduktionsutbildning "att arbeta som statligt anställd"

Utbildningen är öppen för medarbetare på Elsäkerhetsverket, Konkurrensverket, Rymdstyrelsen, Formas, Spelinspektionen, SBU samt Myndigheten för press, radio och tv.

Läs mer om introduktionsutbildningen

 

Intervjuer med personer som har deltagit i olika aktiviteter.