Om Rörlighet i staten

Rörlighet i staten är ett samarbete över myndighetsgränser. Vi delar idéer, erfarenheter och kunskap som stärker medarbetare och utvecklar verksamheten. Tillsammans vill vi göra staten till Sveriges bästa arbetsplats.

Genom Rörlighet i staten kan våra medarbetare:

 

Verksamhetsberättelse 2022

Intervjuer med personer som har deltagit i olika aktiviteter.

 

2023 satsar vi på följande program

 

Vi välkomnar fler myndigheter!

Idag är 19 myndigheter delaktiga i Rörlighet i staten. Vi blir gärna fler!

Samarbetet i Rörlighet i staten är ett effektivt sätt att utveckla såväl medarbetare som verksamhet – samtidigt som vi stärker staten som attraktiv arbetsgivare. Vi tror på kraften i att dela idéer, erfarenheter och kunskap och vill kontinuerligt utveckla vårt samarbete, så att det anpassas efter våra behov och fokuserar på det som ger störst nytta för våra verksamheter.

Vi ser stora fördelar med att skräddarsy gemensamma utvecklingsprogram. Det är resurseffektivt och skapar ytterligare nätverk. Genom att vi alla har den statliga värdegrunden som ramverk stärker vi en god förvaltningskultur. De flesta aktiviteter deltar alla myndigheter i, men vi kan också samverka i mindre konstellationer. Några myndigheter inom Rörlighet i staten har till exempel en gemensam introduktionsutbildning för nyanställda. Du hittar en lista på de myndigheter som deltar i samarbetet på sidan Deltagande myndigheter

Vill du veta mer? Kontakta vår samordnare Christina Frimodig, christina.frimodig@naturvardsverket.se eller 070-673 47 47.