Kompetensutveckling genom praktik

Att praktisera på en annan myndighet är ett enkelt sätt att kompetensutvecklas. Under några dagar, en eller ett par veckor får du chans att utbyta erfarenheter och lära av andra inom ditt yrkesområde.

Så får du praktik

Du tar initiativ till praktik/jobbskuggning. Prata med din chef om att du vill praktisera, varför och eventuellt på vilken myndighet du vill göra det. Ett bra tillfälle att göra detta är i samband med ditt utvecklingssamtal. Om du och din chef är överens, skriv en motivering och önskemål om vilken funktion du vill jobbskugga och skicka till samordnare för Rörlighet i staten. Om du inte redan har en kontakt att praktisera hos, hjälper Rörlighet i staten till. Innan du kan påbörja din praktik behöver myndigheterna träffa en överenskommelse om praktikperioden.

Anställningsform och lön under praktiken

Under praktiken påverkas inte din anställning eller lön. Du har fortsatt anställning hos din myndighet, som betalar ut din lön som vanligt. Det är också din arbetsgivare som ersätter dig för eventuella övernattningskostnader och eventuella resor till och från hemorten, om inte praktiken sker digitalt. Ersättning för hemresor och boende förmånsbeskattas.

Mer information

Vill du veta mera om praktik/jobbskuggning, kontakta HR-funktionen på din myndighet eller mejla Annika Hägg, samordnare för Rörlighet i staten, e-post: fornamn.efternamn@energimyndigheten.se


Deltagare berättar

Är du nyfiken på andra deltagares erfarenheter av program och aktiviteter anordnade av RiS? Vi har samlat berättelser från deltagare i olika program på sidan Deltagare i aktiviteter berättar. Vill du läsa om hur det är att praktisera/jobbskugga kan du klicka på länken nedan.

>>Läs reportaget om Pernilla Molin och Madeleine Eklunds erfarenheter av praktik/jobbskuggning.