Se vår film om nätverk och möte en deltagare

Rörlighet i staten ger dig möjlighet att engagera dig i nätverk inom olika verksamhetsområden. Syftet är att skapa långsiktiga förutsättningar för ett fördjupat samarbete över myndighetsgränserna, kompetensutbyte och verksamhetsutveckling.

I den här filmen berättar en deltagare om nätverket för it-chefer. Just det här nätverket är inte längre aktivt, men mervärden och principer är desamma för övriga nätverk inom Rörlighet i staten. Läs mer om vilka nätverk i Rörlighet i staten som just nu är aktiva och vem du kontaktar.


"Går du i tankarna om att delta i ett  nätverk, så är mitt tips: Gör det!"