Nätverk - en ovärderlig resurs

- Att få ta del av hur andra har löst ett dilemma eller skapat nya mer effektiva rutiner är ovärderligt. Det menar Sophia Ponzio, administratör vid Naturvårdsverket och medlem i ett av många nätverk inom Rörlighet i staten.

Sophia Ponzio

När människor med ett gemensamt intresse samlas händer det något. Det finns alltid något nytt att ta del av eller berätta. Fraser som ”Jag läste att…” och ”Hörde du vad som…” kan vara en informell och trevlig form av lärande.

Kanske är detta en del av hemligheten bakom de professionella nätverk som ingår i myndighetssamarbetet Rörlighet i staten. Till exempel det nätverk för administratörer som Sophia Ponzio vid Naturvårdsverket är med i.

- Jag tyckte om idén men det fanns inget nätverk för administration. Därför skickade jag in ett förslag om att starta ett nytt nätverk och många var intresserade, berättar Sophia.

- Jag tycker att nätverket kommit igång och fungerar väldigt bra. Vi har ett rullande ordförandeskap och alla kan skicka in punkter till agendan inför nästa möte.

Ensam är stark – fast tvärtom

I ett nätverk kan man till exempel hjälpas åt med att ”scanna” av läget inom ett område – vilka trender är på framgång och vilka fallgropar bör man undvika.

- Det finns många liknande arbetssätt mellan myndigheter och kanske speciellt när det kommer till administration, menar Sophia.

- Att få ta del av hur andra har löst ett dilemma eller skapat nya mer effektiva rutiner är ovärderligt. Allt från högt flygande visioner till praktiska tips.

Ett samtal bort

Ytterligare en fördel med nätverk är nya kontakter, någon att ringa när frågorna dyker upp. Då är en välfylld adressbok värdefull.  

- Administratörer har inte alltid så många kontaktytor utåt så det känns värdefullt att kunna nätverka, utbyta erfarenheter och tips på hur man kan utveckla arbetet på sin egen myndighet, avslutar Sophia.

Vill du gå med i ett nätverk, eller bilda ett nytt? Läs mer på sidan Dela erfarenhet i nätverk.

Dela erfarenhet i nätverk