Jobbskugga via Rörlighet i Staten – lärorikt och utmanande

Att praktisera/jobbskugga inom Rörlighet i staten är både lärorikt och utmanade. Det vet Pernilla Molin från Naturvårdsverket och Madeleine Eklund på Energimarknadsinspektionen som hösten 2021 provade på jobbskuggning.

I november 2021 erbjöd Energimarknadsinspektionen tillsammans med Formas och Naturvårdsverket ett antal praktik/jobbskuggarplatser som alla medarbetare på dessa myndigheter kunde söka . Detta var ett pilotprojekt för att utveckla formerna för praktik/jobbskuggning inom samarbetet Rörlighet i staten. Det handlade i första hand om en möjlighet att jobbskugga en kollega på en annan myndighet för att få inblick i hens arbete och arbetskulturen på myndigheten. Energimarknadsinspektionen, Formas och Naturvårdsverket erbjöd 7 platser som medarbetare vid de tre myndigheterna kunde anmäla intresse för. Pernilla Molin från Naturvårdverket var en av dem som tog chansen och valde att jobbskugga verksamhetscontroller Madeleine Eklund på Energimarknadsinspektionen.

Jobbskuggning är värdefullt

- Jag fick reda på att det fanns möjligheter att jobbskugga på en annan myndighet under en lite längre period genom en nyhet på vårt intranät i höstas. Det fanns tre stycken annonser där det fanns erbjudande om jobbskuggning. En av dem passade mig utmärkt. Det var en annons från Energimarknadsinspektionen med ett erbjudande om att jobbskugga deras verksamhetscontroller Madeleine Eklund. I annonsen fanns möjlighet att jobbskugga arbetet med verksamhetsplanering och uppföljning, budgetunderlag, årsredovisning och miljöledning. Då jag har arbetat mycket med dessa processer och vi stod inför att utveckla arbetet med att ta fram vårt budgetunderlag så nappade jag direkt och skrev ihop en ansökan, säger Pernilla Molin från Naturvårdsverket.

- Vi pratar ju ofta om att det är så värdefullt att undersöka hur andra myndigheter gör och vi omvärlds spanar ju en del genom att intervjua och besöka andra myndigheter men det blir ju ofta en ganska kort och ytlig presentation över hur arbetet går till, här fanns ju möjlighet att gå lite mer på djupet.

Pernilla fick återkoppling om att hon var välkommen att jobbskugga och ombads kontakta Madeleine Eklund på Energimarknadsinspektionen för att lägga upp en plan. Pernilla och Madeleine bestämde att det var bäst att ha jobbskuggningen en vecka under hösten och då halva dagar.

- Pandemin gjorde att alla besök skedde digitalt men det gick utmärkt. Madeleine la upp en plan för vad vi skulle gå igenom under veckan, tyvärr blev jag sjuk under en del av veckan men vi kunde ändå genomföra det i stort som det var tänkt. Vi gick igenom hur de olika processerna utfördes och jag var även med på en del möten. Jag tycker det var väldigt värdefullt och jag hoppas att även Energimarknadsinspektionen fick en del matnyttigt ifrån oss, vi hade en hel del diskussioner och utbyte av hur arbetet går till. Jag tror också att vi kan ha fortsatt kontakt och hjälpa varandra när man kan behöva inspel om hur andra myndigheter gör i vissa frågor, fortsätter Pernilla.

 

Pernilla Molin porträttbild

Pernilla Molin från Naturvårdsverket.

Utmaningar med jobbskuggning

Enligt Pernilla var utmaningen att avsätta den tid som behövdes för att jobbskugga, även om det var inplanerat att göra uppdraget under en viss vecka så uppstod saker som behövde hanteras. Det fanns även andra utmaningar och Madeleine som blev jobbskuggad håller med.

- I min roll hade jag svårt att hitta relevanta uppgifter som Pernilla kunde utföra praktiskt. Och i det digitala formatet och med min typ av arbetsuppgifter var det även svårt att skugga när jag ”faktiskt arbetade”, men Pernilla var med i några arbetsmöten som jag hade planerade. Men mestadels var upplägget att jag visade och berättade och sedan diskuterade vi och Pernilla delgav sina erfarenheter och hur hon på sin myndighet arbetar (eller tidigare har arbetat) med likartade uppgifter. Jag som jobbar på en mindre myndighet har inte så många internt att kunna bolla controllerfrågor med, så diskussionerna gav mycket även för mig, säger Madeleine.

 

Madeleine Eklund porträttbild

Madeleine Eklund från Energimarknadsinspektionen.

En givande jobbskuggning för båda

Madeleine och Pernilla ingår i samma controllernätverk som finns genom RiS och även där finns ju möjlighet att dela erfarenheter och gemensamt diskutera utmaningar som de möter i sina yrkesroller.

- Men att ses på det sättet som vi gjorde under praktikveckan gav möjlighet att gå på djupet på ett helt annat sätt i utvalda områden. Jag tycker att praktikveckan var väldigt givande och skulle själv kunna tänka mig att praktisera på en annan myndighet på detta sätt framöver, avslutar Madeleine.


Är du intresserad av att jobbskugga?

Ris fortsätter att erbjuda möjligheten till praktik/jobbskuggning. Om du är intresserad går det bra att höra av dig till Annika Hägg, samordnare inom Ris, (annika.hagg@energimyndigheten.se) med vilken slags roll du har och vilken slags funktion/arbetsuppgift som du vill jobbskugga, så kan Annika titta på praktikplats/jobbskuggning åt dig. Vi anpassar antal dagar utifrån båda parters önskemål och möjligheter.

>> Läs mer om hur du får praktik på annan myndighet här