Vi har liknande utmaningar men löser dem på olika sätt - intervju med Nofa Malla-Mohammed, Vinnova

 

Berätta om nätverket där du deltar, vilka andra myndigheter deltar och vad gör ni när ni träffas?

- De deltagarna myndigheterna i arkivarienätverket är förutom Vinnova: Transportstyrelsen, Post- och telestyrelsen, Elsäkerhetsverket och Energimyndigheten. Vi har ett roterande schema där vi besöker varandras myndigheter. Det är ett nystartat nätverk och vi har hittills haft två träffar. Det händer mycket på arkiv- och informationsområdet vilket innebär att diskussionerna handlar om arkivväsendet i stort men också hur vi i yrkesvardagen arbetar med olika frågor. Samtliga myndigheter lyder under Riksarkivet som arkivmyndighet så det blir en hel del kunskapsutbyte kring hur respektive myndighet väljer att författa sina riktlinjer och strategier utifrån gällande regelverk.

Har nätverket gett nya oväntade samarbeten över myndighetsgränserna?

- Nej, inte än.

Vad är det bästa med att delta i ett myndighetsöverskridande nätverk?

- Det bästa med att delta i ett myndighetsöverskridande nätverk är att vi har liknande utmaningar men löser utmaningarna på olika sätt. Det är berikande att uppdatera sig med nyheter på området och att träffa andra yrkeskollegor och på sikt lyfta arkivarieyrkets status.