Från Statens Servicecenter till Rymdstyrelsen

Det var i somras som Caroline Fröblom började undersöka olika möjligheter för att bredda sin kompetens. Då arbetade hon vid Statens servicecenter och på deras intranät läste hon om Rörlighet i staten, RiS, vilket väckte hennes intresse.

Det är fantastiskt att den här möjligheten finns

Idag är Caroline utlånad till Rymdstyrelsen där hon arbetar med personalfrågor.  Hon får ytterligare användning av sina kunskaper som beteendevetare och sin erfarenhet som skyddsombud.

- Det är fantastiskt att den här möjligheten finns. Jag ska arbeta vid Rymdstyrelsen i sex månader och efter det är planen att jag återgår till min ursprungliga tjänst, säger Caroline.

Jag och min chef hade ett bra och öppet samtal om olika möjligheter

En av de stora fördelarna med utlån av personal mellan myndigheter är att det blir en möjlighet att få växa i sin yrkesroll och samtidigt ha tryggheten kvar i sin anställning. Kunskapsutbytet gynnar både den som blir utlånad, den som erbjuder en plats samt den ursprungliga arbetsplatsen.

- Jag och min chef hade ett öppet och bra samtal där jag förklarade att jag undersökte olika vägar att utvecklas. Vi diskuterade då möjligheten med utlån till en annan myndighet vilket min chef var positivt inställd till, säger Caroline.

Då det inte fanns någon passande tjänst för Caroline att söka just då inom RiS så skickade hon in en öppen ansökan och höll tummarna. Ganska kort därefter hörde Rymdstyrelsen av sig med en förfrågan om hon kunde arbeta där i sex månader vilket hon tyckte lät riktigt spännande och accepterade erbjudandet.

Fler aktiviteter för att öka rörligheten

RiS erbjuder många olika former för utbyte mellan myndigheter, som kortare praktik eller att delta i nätverk inom olika områden. Ett bra nätverk är bra när det behövs stöd, nya tankar erfarenhet. RiS erbjuder också utbildningar, som exempelvis Att leda utan att vara chef. Det finns också ett mentorprogram för att stötta den som är ny på en position. I september kommer även ett mingel att hållas där tillfälle ges att träffas och prata framtid för rörlighet i staten.