Jag har fått nya instikter om både mig själv och beteenden generellt - intervju med Adam Hedbom, Elsäkerhetsverket

Adam Hedbom arbetar som jurist vid Elsäkerhetsverket och går just nu kursen Leda utan att vara chef. Under fem dagar får kursdeltagarna verktyg och insikter i ledarrollen.

- Jag hade inte direkt någon klar bild för mig om kursens upplägg och innehåll. Ibland är det bäst att bara ta det som det kommer, och jag vill påstå att jag har fått nya insikter om både mig själv och beteenden generellt, säger Adam.

Bland annat får deltagarna dyka in i tänkbara scenarion och utifrån det stärkas i ledarrollen utan det formella personalansvaret. Olika egenskaper, självkännedom och kommunikationssätt är några av de ämnen som tas upp på kursen. Adam fortsätter:

- Vi gjorde en verkligt intressant övning där kursdeltagarna delades in i projektgrupper. En person i varje grupp utsågs till avdelningschef och en annan till projektledare. Avdelningschefen fick se en färdig figur och skulle ge muntliga instruktioner till projektledaren hur figuren var byggd. Jag som var utsedd till projektledare fick själv inte se figuren utan skulle med hjälp av avdelningschefens instruktioner se till att projektgruppen byggde en likadan figur av en byggsats.

Att lära sig mer om hur en grupp fungerar och utvecklas är något de flesta skulle må bra av, och med en ökad förståelse om mänskligt beteende behöver du förhoppningsvis inte använda dig av konflikthantering som ledare. Att coacha en kollega och ge feedback på rätt sätt är också grund till bra kommunikation, för i slutändan är det just i dialogen, också den tysta, ”det sker” oss människor emellan.

- Jag rekommenderar den här kursen till alla. Att få den här aha-känslan tycker jag om, och det är bra att kursdagarna ligger utspridda så man får tid till reflektion och praktik emellan, avslutar Adam.