Bättre självinsikt och självkännedom - intervju med Sara Almqvist på Naturvårdsverket

Vad var det som motiverade dig att söka detta program?

-Jag har länge varit intresserad av ledarskapsfrågor och ville öka min kompetens inom området. Jag blev tipsad av min chef att gå utbildningen, vi var några från samma enhet som gick samtidigt.

Berätta lite mer om hur programmet var uppbyggt?

- Utbildningen berörde områden som kommunikation, statstjänstemannarollen och en del kring självkännedom och gruppdynamik. Vi fick bland annat göra personlighetstest för att få en bättre inblick i våra styrkor och utvecklingsområden.

Vad fick du personligen ut av att delta?

- Det som gav allra mest var att få en bättre självinsikt och självkännedom. Det var också intressant att få kunskap om metoden bakom det personlighetstest vi använde. Programmet innehöll också intressanta inslag kring kommunikation -bland annat kring det situationsanpassade ledarskapet. Om jag ska säga något konstruktivt kring utbildningen som helhet tycker jag att den kunde haft lite högre tempo och jag hade önskat metoder kring stresshantering, både utifrån ledarrollen och ur ett medarbetarperspektiv.

Vilka är dina tre främsta lärdomar?

- Jag tycker att blocket kring statstjänstemannarollen var givande. Vi fick göra olika övningar med dilemman som vi diskuterade ganska ingående, det var lärorikt och intressant trots att jag arbetat länge inom staten. Vi pratade ganska mycket om vad olika personlighetstyper har för behov för att fungera i ett arbetssammanhang. Vi stannade alltså inte vid att identifiera vilka vi själva var, utan fick reflektera över vad andra i gruppen behöver utifrån de egenskaper de besitter. Det var något jag tog med mig och försöker tänka på i de grupper jag nu arbetar. Olika sätt att lösa konflikter var ytterligare en del av kursen som jag tyckte gav mycket. Särskilt att olika lösningar är lämpliga beroende på situation och sammanhang.

Upplever du att du har fått nya kontakter/kontaktvägar in i andra myndigheter genom att delta i just detta program arrangerat av RiS?

- Ja, absolut -det var en bra blandning på kursdeltagarna som kom från olika myndigheter och kul att lära känna nya människor. Alla fick också en ”lär-kompis” att öva coachning med.

Kan du rekommendera andra att gå programmet ”Att leda utan att vara chef”?

- Ja, programmet höll en hög kvalitet på de områden som berördes, det är ett bra steg på vägen om man är intresserad av ledarskapsfrågor.