Deltagare i aktiviteter berättar

Här hittar du intervjuer med personer som har deltagit i olika aktiviteter som Rörlighet i staten arrangerar

Leda utan att vara chef

Sara Almqvist, Naturvårdsverket

Jonas Allerup, Naturvårdsverket

Adam Hedbom, Elsäkerhetsverket

Monica Aronsson, Formas

Mentorskapsprogram för chefer

Ulrica Morelid, chef på Tillväxtverket

Lisa Eriksson, chef på Naturvårdsverket

Dela erfarenheter i nätverk

Artikel om nätverk innehållandes reflektioner från Linnea Elovsson Spelinspektionen om nätverket för Tillsyn, Nicklas Vabi Rymdstyrelsen om nätverket för Juridik, Cecilia Forsberg Spelinspektionen om nätverket för Kommunikation 

Åsa Karlsson, Energimyndigheten, om nätverket om publikationer

Sophia Ponzio, Naturvårdsverket, om nätverk för administratörer

Anders Richert, avdelningschef vid Elsäkerhetsverket, om nätverket för tillsynsfrågor

Nofa Malla-Mohammed som arbetar som arkivarie och registrator på Vinnova

Film med Nader Svärd, Tillväxtverket som deltar i nätverket för it-chefer

Evastina Hagen, Energimyndigheten som är initiativtagare till nätverket för aktivitetsbaserat arbetssätt

Artikel om 

Praktik/Jobbskugga

Pernilla Molin på Naturvårdsverket och Madeleine Eklund på Energimarknadsinspektionen berättar om erfarenheten av att jobbskugga någon.

Jobba på annan myndighet

Sara Jonasson, Tillväxtverket, är utlånad till Formas - mitt under pandemin

Åsa Stål, PTS, som har varit utlånad till Myndigheten för press, radio och TV

Jennifer Sevallius, PTS, som har varit utlånad till Vinnova

Caroline Fröblom, Statens servicecenter som är utlånad till Rymdstyrelsen