Deltagare i aktiviteter berättar

Här hittar du intervjuer med personer som har deltagit i olika aktiviteter som Rörlighet i staten arrangerar

Leda utan att vara chef

Mentorskap för medarbetare

Mentorskap för ledare

Nätverk

 

Intervjuer med personer som har provat att vara ut-/inlånade