Deltagare i aktiviteter berättar

Här hittar du intervjuer med personer som har deltagit i olika aktiviteter som Rörlighet i staten arrangerar

Leda utan att vara chef

Intervju med Sara Almqvist, Naturvårdsverket

Intervju med Jonas Allerup, Naturvårdsverket

Intervju med Adam Hedbom, Elsäkerhetsverket

Intervju med Monica Aronsson, Formas

Mentorskap för medarbetare

Intervju med Maria Stråhle, PTS (mentor) och Cathrine Beijer, Formas (adept)

Mentorskap för ledare

Intervju med Ulrica Morelid, chef på Tillväxtverket

Intervju med Lisa Eriksson, chef på Naturvårdsverket

Nätverk

Intervju med Anders Richert, avdelningschef vid Elsäkerhetsverket, om nätverket för tillsynsfrågor

Intervju med Nofa Malla-Mohammed som arbetar som arkivarie och registrator på Vinnova

Film med Nader Svärd, Tillväxtverket som deltar i nätverket för it-chefer

Intervju med Evastina Hagen, Energimyndigheten som är initiativtagare till nätverket för aktivitetsbaserat arbetssätt

Utlån till annan myndighet

Intervju med Åsa Stål, PTS, som har varit utlånad till Myndigheten för press, radio och TV

Intervju med Jennifer Sevallius, PTS, som har varit utlånad till Vinnova

Intervju med Caroline Fröblom, Statens servicecenter som är utlånad till Rymdstyrelsen