Styrelsen för Rörlighet i staten

Styrelsen definierar uppdrag, säkrar resurser och ansvarar för utveckling av samarbetet och prioriteringar.

Styrelseledamöterna når du genom att använda fornamn.efternamn@myndighetsnamn.se

 

Ingela Hiltula, ordförande Naturvårdsverket
Kristin Johansson Elsäkerhetsverket
Annika Nilsbert Energimarknadsinspektionen
Sara Höglin Ottergren Energimyndigheten
Elisabeth Cameron Formas
Nina Hird tillfällig ersättare för Mats Nilsson Forte
Karin Alling Konkurrensverket
Peter Schierbeck Myndigheten för press, radio och TV
Jennie Borslehag Naturvårdsverket
Tatjana Mineur Patent och registreringsverket
Tove Friberg Post och telestyrelsen
Sofia Johansson Rymdstyrelsen
Kristina Geiger Spelinspektionen
- Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
- Statens historiska museer
Staffan Johansson Statskontoret
Frida Englund Svenska ESF-rådet
Stefan Szirmai Tillväxtverket
Havva Ilhan Vinnova
Åsa Krook Arbetsgivarverket (ej med i samarbetet)