Styrelsen för Rörlighet i staten

Styrelsen definierar uppdrag, säkrar resurser och ansvarar för utveckling av samarbetet och prioriteringar.

Styrelseledamöterna når du genom att använda fornamn.efternamn@myndighetsnamn.se

 

Ingela Hiltula, ordförande Naturvårdsverket
Anette Aldevik Elsäkerhetsverket
Annika Nilsbert Energimarknadsinspektionen
Sara Höglin Ottergren Energimyndigheten
Karin Leth Formas
Mats Nilsson Forte
Nikos Tsakiridis Konkurrensverket
Peter Schierbeck Myndigheten för press, radio och TV
Jennie Borslehag Naturvårdsverket
Tatjana Mineur Patent och registreringsverket
Tove Friberg Post och telestyrelsen
 -  Rymdstyrelsen
Hanna Abrahamsson Spelinspektionen
Karin Coster Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Kristina Geiger Statens historiska museer
Staffan Johansson Statskontoret
Frida Englund Svenska ESF-rådet
Stefan Szirmai Tillväxtverket
Havva Ilhan Vinnova
Annina Kuylenstierna Arbetsgivarverket (ej med i samarbetet)