Pågående nätverk

Här kan du läsa mer om pågående nätverk, vem du ska kontakta om du vill veta mer eller gå med i ett nätverk. Välkommen att delta i våra nätverk du som arbetar på någon av de myndigheter som deltar i Rörlighet i staten.

Varmt välkommen att höra av dig om du har idéer på nya nätverk. Kontakta Rörlighet i statens samordnare Christina Frimodig så kan ni prata ihop er om upplägg, förutsättningar etc. 

Kontakta vår samordnare Christina Frimodig, christina.frimodig@naturvardsverket.se eller 070-673 47 47.

Administration

Utbyta erfarenheter, lära av varandra och få med sig idéer att använda i utvecklingen av den egna verksamheten. Vi diskuterar hur man administrativt bäst löser olika uppgifter samt stöd till medarbetare i olika administrativa rutiner, ärendeprocesser och system.

Målgrupp: Administratörer och handläggare

Kontakt: sophia.ponzio@naturvardsverket.se


Arkivarier

Myndigheters informationshantering är i ständig förändring tack vare digitaliseringen. I nätverket utbyter vi idéer och diskuterar utmaningar och lösningar.

Målgrupp: Arkivarier

Kontakt: johanna.waage@vinnova.se


Avtalsuppföljning och inköpsanalys

Vi delar erfarenheter, diskuterar utmaningar och lösningar, stöttar varandra och utvecklar vår verksamhet kring uppföljning och analys kopplat till myndigheters avtal och inköp

Målgrupp: Avtalscontrollers, upphandlare och avtalsförvaltare som arbetar med avtalsuppföljning och/eller spendanalys

Kontakt: annika.hagg@energimyndigheten.se


Controller

Utbyta erfarenheter inom ekonomistyrningsfrågor som till exempel planering, budgetering och uppföljning.

Målgrupp: Controllers

Kontakt: charlotte.furusten@vinnova.se


GIS och geodata

Vi delar erfarenheter och kompetens inom geodata, GIS och kring våra system för att lagra, bearbeta och dela geodata internt och externt.

Målgrupp: GIS-samordnare och användare av geodata och GIS

Kontakt: erik.axelsson@pts.se


GDPR

Just nu är nätverket inaktivt. Vill du starta igång nätverket igen och vara kontaktperson, hör gärna av dig.

Vi delar best practice, diskuterar problem, utmaningar och lösningar med att implementera GDPR.

Målgrupp: GDPR-ansvariga personer på olika myndigheter (dataskyddsombud/projektledare mm).

Kontakt: info@rorlighetistaten.se


HR

Just nu är nätverket inaktivt. Vill du starta igång nätverket igen och vara kontaktperson, hör gärna av dig.

I HR-nätverket utbyter vi erfarenheter och hjälper varandra i såväl operativa som strategiska HR-frågor och strategisk kompetensförsörjning.

Målgrupp: HR-funktioner

Kontakt: info@rorlighetistaten.se


Juridik

Utbyta erfarenheter kring frågor om exempelvis förvaltningslagen, offentlighetsprincipen, sekretess, GDPR, föreskrifter och avgifter.

Målgrupp: Verksjurister

Kontakt: maria.werleskog@ei.se


Kommunikation

Just nu är nätverket inaktivt. Vill du starta igång nätverket igen och vara kontaktperson, hör gärna av dig.

Utbyta erfarenheter med kommunikatörskollegor. Vi bestämmer tillsammans vilka frågor vi tar upp.

Målgrupp: Kommunikatörer

Kontakt: info@rorlighetistaten.se


Konferenser, utbildningar och möten

Erfarenhetsutbyte inom konferenser, utbildningar och möten. Vi tar upp ämnen som till exempel konferensadministration, konferenshanteringssystem, digital utveckling och GDPR.

Målgrupp: Alla som arbetar med att arrangera konferenser, utbildningar och möten

Kontakt: helena.ericsson@tillvaxtverket.se


Omvärldsbevakning

Forum för erfarenhetsutbyte och lärande inom omvärldsbevakning. Fokus på hur man kan arbeta med omvärldsbevakning som en del av myndighetens verksamhet och styrning.

Målgrupp: Primärt personer som arbetar med omvärldsanalys som en större del av sitt arbete.

Kontakt: hans.hedin@pts.se


Registratorer

Erfarenhetsutbyte för registratorer. Vi diskuterar arbetsuppgifter såsom diarieföring, arkiv, utlämnade av allmän handling och handläggarstöd.

Målgrupp: Registratorer

Kontakt: Eva.FredrikssonEklund@formas.se


Sociala kanaler

Just nu är nätverket inaktivt. Vill du starta igång nätverket igen och vara kontaktperson, hör gärna av dig.

Nätverk för personer som ansvarar för sociala kanaler. Innehåll: Utveckling av kanalerna, policyfrågor, juridiska aspekter etc.

Målgrupp: Personer som jobbar med sociala kanaler

Kontakt: info@rorlighetistaten.se


Tillsyn

Nätverk för att utbyta erfarenheter kring arbete med tillsyn. Vad är tillsyn? Vilka tillsynsmetoder använder vi oss av och lämpar olika metoder sig bäst för olika syften/mål? Vi diskuterar olika faser av utredningsarbetet – t.ex. arbetssätt, utmaningar, effekter, beredningsgång, kommunicering, beslutsskrivning och uppföljning/utvärdering.

Målgrupp: Handläggare och utredare som arbetar med tillsyn

Kontakt: jonas.grape@ei.se


Upphandling

Erfarenhetsutbyte i frågor som rör upphandling och inköp.

Målgrupp: Medarbetare som arbetar med upphandlingsfrågor/inköp

Kontakt: pernilla.nyringegard@prv.se


Utgivning av publikationer

Vi utbyter erfarenheter och idéer kring publikationsutgivning – tillgänglighetsfrågor, tryckeritjänster, upphovsrätt, formgivning, format m.m. Vi pratar även om publikationer som kommunikationskanal, och hur vi kan underlätta spridning och åtkomst till den typen av kunskapsinnehåll.

Kontakt: asa.k.karlsson@energimyndigheten.se


Myndighetsöverskridande verksamhetsutveckling med digitalisering

Just nu är nätverket inaktivt. Vill du starta igång nätverket igen och vara kontaktperson, hör gärna av dig.

Utbyta erfarenheter om verksamhetsutveckling som innehåller stora inslag av digitalisering och oftast i samarbete med fler myndigheter. 

Kontakt:info@rorlighetistaten.se