Dela erfarenhet i nätverk

Rörlighet i staten erbjuder nätverk inom olika teman. Tillsammans med kolleger från andra myndigheter kan du utbyta erfarenheter och diskutera möjligheter och utmaningar i arbetet. Just nu finns 12 aktiva nätverk. Finns det inget för din profession, kan du starta ett nytt nätverk.

Syftet med nätverken är att skapa långsiktiga förutsättningar för ett fördjupat samarbete över myndighetsgränserna och bidra till kompetensutbyte och verksamhetsutveckling. Nätverken gäller för dig som arbetar på någon av de myndigheter som deltar i Rörlighet i staten.

Upplägg

Nätverken består av varierat antal personer och träffas fyra till sex gånger per år. De flesta träffas enbart digitalt då våra myndigheter är utspridda över landet. Varje nätverk har en sammankallade som bjuder in till nätverkets första möte. Därefter fördelar deltagarna ansvaret emellan sig.

Syftet med nätverken är att ge mervärde till såväl medarbetarna som organisationerna och att bidra till ett ökat lärande och erfarenhetsutbyte mellan myndigheterna.

Här kan du läsa intervjuer med deltagare från olika nätverk. 

Gå med i pågående nätverk

Det finns idag 12 aktiva nätverk som tillsammans spänner över många professioner. Läs mer om nätverken och vem du kontaktar för mer information.

Starta nytt nätverk

Det finns löpande möjlighet att ta initiativ till och föreslå nya nätverk. Hör av dig till kontaktpersonen nedan om du har idéer om det. Vi hjälper till att hitta deltagare och även ge tips kring upplägg för nätverket. 

Kostnader

Att delta i nätverken är gratis men du bör först förankra med din närmsta chef 

Mer information

Vill du veta mer om nätverken, kontakta vår samordnare Christina Frimodig, christina.frimodig@naturvardsverket.se eller 070-673 47 47.