Leda utan att vara chef

Utbildningen vänder sig till dig som leder projekt, driver utvecklingsarbete, leder team eller arbetsgrupper, men som formellt inte har en chefsroll.

Utbildningen syftar till att stärka förmågan att möta situationer i vardagen kopplade till att leda utan att vara chef. Som deltagare får du konkreta verktyg för hur du som ledare kan skapa engagemang hos dina kollegor, coacha och driva projekt framåt.

Under utbildningen varvas teoretisk kunskap med konkreta verktyg för att stärka ditt ledarskap. Du kommer också lära dig mer om god förvaltningskultur och hur du som statstjänsteman kan stärka och utveckla din etiska kompass när det uppstår dilemman av olika slag. Kursdeltagarna bildar också ett helt nytt nätverk för dialog och erfarenhetsutbyte.

Upplägg

Utbildningen består av totalt fem dagar under 2-3 månader och innehåller 

bland annat grupputveckling, förändringsledning, mötesledning, motivation, självkännedom, tydlighet i ledarrollen, kommunikation, feedback, konflikthantering och coachande förhållningssätt.

Mål för deltagarna

Målet är att stärka förmågan att som ledare klara av olika situationer och samtidigt vara motiverande och tydlig i sitt ledarskap. 

Tidsperiod

Utbildningen startar 1-2 gånger per år beroende på efterfrågan. Som deltagare förväntas du delta på samtliga träffar. Enklare hemuppgifter mellan utbildningstillfällena förekommer.

Målgrupp

Medarbetare som har någon form av ledarskap utan att vara formell chef och har behov av att bli tydligare och utvecklas i sin ledarroll.

Kostnad

Självkostnadspris, cirka 12 000 kronor per deltagare, vilket inkluderar 4,5 heldagar med 2 konsulter, samt lunch, fika och en så kallad 360-rapport inklusive återkoppling.

Ansökan

Respektive myndighet nominerar deltagare till utbildningen. Är du intresserad av att delta, prata med din chef. Kontakta din myndighets HR-funktion för anmälan och information om kommande programstarter.

Mer information

Vill du veta om utbildningen, prata med din myndighets HR-funktion. Du kan också mejla Emmelie Ericson Dittlau, fornamn.efternamn@vinnova.se, som är kontaktperson för den arbetsgrupp inom samarbetet som ansvarar för utbildningen.