Leda utan att vara chef

Utbildningen vänder sig till dig som leder projekt, driver utvecklingsarbete, leder team eller arbetsgrupper, men som formellt inte har en chefsroll.

Utbildningen syftar till att stärka förmågan att möta situationer i vardagen kopplade till att leda utan att vara chef. Som deltagare får du konkreta verktyg för hur du som ledare kan skapa engagemang hos dina kollegor, coacha och driva projekt framåt.

Under utbildningen varvas teoretisk kunskap med konkreta verktyg för att stärka ditt ledarskap. Du kommer också lära dig mer om god förvaltningskultur och hur du som statsanställd kan stärka och utveckla din etiska kompass när det uppstår dilemman av olika slag. Kursdeltagarna bildar också ett helt nytt nätverk för dialog och erfarenhetsutbyte.

Upplägg

Det är fem program som startar hösten 2021 och respektive program tar in max 21 deltagare. Utbildningen startar med en gemensam träff med Statskontoret och pågår sedan under fem dagar under perioden oktober 2021-februari 2022.

Under hösten/vintern 2021/2022 kommer utbildningen att vara digital.  

Innehållet utgörs av bland annat grupputveckling, förändringsledning, mötesledning, motivation, självkännedom, tydlighet i ledarrollen, kommunikation, feedback, konflikthantering, statliga värdegrunden och coachande förhållningssätt.

Mål för deltagarna

Målet är att stärka förmågan att som ledare klara av olika situationer och samtidigt vara motiverande och tydlig i sitt ledarskap. 

Tidsperiod

Utbildningen startar 1-2 gånger per år beroende på efterfrågan. Som deltagare förväntas du delta på samtliga träffar. Enklare hemuppgifter mellan utbildningstillfällena förekommer.

Målgrupp

Medarbetare som har någon form av ledarskap utan att vara formell chef och har behov av att bli tydligare och utvecklas i sin ledarroll.

Kostnad

Självkostnadspris, cirka 12 000 kronor per deltagare.

Möjlighet finns att individuellt välja att göra ett test, antingen ett personlighetstest eller ett feedback-test, med personlig återkoppling med psykologkandidat till en kostnad av 2 500 kr.

Ansökan

Är du intresserad av att delta, prata med din chef. Respektive myndighet nominerar deltagare till utbildningen. Du kan även prata med din myndighets HR-funktion.

Mer information

Vill du veta om utbildningen eller om kommande programstarter, prata med din myndighets HR-funktion. Du kan också mejla Nina Hird, fornamn.efternamn@forte.se, som är kontaktperson för den arbetsgrupp inom Rörlighet i staten som ansvarar för utbildningen.