Kompetensutveckling genom praktik

Att praktisera på en annan myndighet är ett enkelt sätt att kompetensutvecklas. Under en vecka, en månad eller ett halvår får du chans att utbyta erfarenheter och lära av andra inom ditt yrkesområde.

Så får du praktik

Du tar initiativ till praktik. Prata med din chef om att du vill praktisera, varför och på vilken myndighet du vill göra det. Ett bra tillfälle att göra detta är förstås i samband med ditt utvecklingssamtal. Om du och din chef är överens, ska din chef skriva en motivering, som skickas till HR-funktionen på er myndighet. 

Om du inte redan har en kontakt på myndigheten där du vill praktisera, hjälper HR-funktionen på din myndighet dig. Innan du kan påbörja din praktik behöver myndigheterna träffa en överenskommelse om praktikperioden.

Anställningsform och lön under praktiken

Under praktiken påverkas inte din anställning eller lön. Du har fortsatt anställning hos din myndighet, som betalar ut din lön som vanligt. Det är också din arbetsgivare som ersätter dig för eventuella övernattningskostnader och eventuella resor till och från hemorten. Ersättning för hemresor och boende förmånsbeskattas.

Mer information

Vill du veta mera om praktik, kontakta HR-funktionen på din myndighet eller mejla Annika Hägg, samordnare för Rörlighet i staten, e-post: fornamn.efternamn@energimyndigheten.se