Styrelsen för Rörlighet i staten

Styrelsen definierar uppdrag, säkrar resurser och ansvarar för utveckling av samarbetet och prioriteringar.

Styrelseledamöterna når du genom att använda fornamn.efternamn@myndighetsnamn.se

 

Ingela Hiltula, ordförande Naturvårdsverket
Anette Aldevik Elsäkerhetsverket
Annika Nilsbert Energimarknadsinspektionen
Elin Hansen Energimyndigheten
Karin Leth Formas
Mats Nilsson Forte
Nikos Tsakiridis Konkurrensverket
Peter Schierbeck Myndigheten för press, radio och TV
Magnus Ericson Myndigheten för tillgänglig medier
Maria Made Naturvårdsverket
Tatjana Mineur Patent och registreringsverket
Rebecca Källskog Post och telestyrelsen
Sofia Strand Rymdstyrelsen
Hanna Abrahamsson Spelinspektionen
Karin Coster SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Frida Englund Svenska ESF-rådet
Eva Rosenthal Tillväxtverket
Johan Gustavsson Vinnova
Annina Kuylenstierna Arbetsgivarverket (ej med i samarbetet)