Styrelsen för Rörlighet i staten

Styrelsen definierar uppdrag, säkrar resurser och ansvarar för utveckling av samarbetet och prioriteringar.

Styrelseledamöterna når du genom att använda fornamn.efternamn@myndighetsnamn.se

 

Ingela Hiltula, ordförande Naturvårdsverket
Anette Aldevik Elsäkerhetsverket
Annika Nilsbert Energimarknadsinspektionen
Sara Höglin Ottergren Energimyndigheten
Karin Leth Formas
Mats Nilsson Forte
Nikos Tsakiridis Konkurrensverket
Peter Schierbeck Myndigheten för press, radio och TV
Maria Made Naturvårdsverket
Tatjana Mineur Patent och registreringsverket
Åsa Stål Post och telestyrelsen
 -  Rymdstyrelsen
Hanna Abrahamsson Spelinspektionen
Karin Coster Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Kristina Geiger Statens historiska museer
Staffan Johansson Statskontoret
Frida Englund Svenska ESF-rådet
Eva Rosenthal Tillväxtverket
Johan Gustavsson Vinnova
Annina Kuylenstierna Arbetsgivarverket (ej med i samarbetet)