Deltagande myndigheter

Idag är 15 myndigheter med i Rörlighet i staten. En styrelse definierar uppdraget. På varje myndighet finns också en kontaktperson som du kan vända dig till om du vill veta mer om samarbetet.

Ingela Hiltula, Naturvårdsverket, är ordförande i styrelsen. Läs mer om styrelsen.

Kontaktpersonerna nedan når du genom att använda e-postadress fornamn.efternamn@myndighetsnamn.se

 

Elsäkerhetsverket   Ulrika Nilsson
Energimarknadsinspektionen   Martina von Bothmer
Energimyndigheten   Pär Jenestam
Formas   Ann-Sofi Grapengiesser
Forte   Nina Hird
KKV   Lina Löfgren
MPRT   Anneli Thunholm
Myndigheten för tillgängliga medier   Cecilia Nilsson
Naturvårdsverket   Christer Ericsson
PRV   Petter Svensson
PTS   Linda Broddesson
Rymdstyrelsen   Johan Hamnegård
Spelinspektionen   Melissa Ojeda Mayta
SBU - Statens beredning för medicinsk och social utvärdering   Tina Melander
Svenska ESF-rådet    
Tillväxtverket   Astrid Pettersson
VINNOVA   Johan Gustavsson

 

För mer information om Rörlighet i staten kan du även kontakta Annika Hägg, samordnare för programmet, e-post: fornamn.efternamn@energimyndigheten.se eller tel: +46 73 600 71 60