Deltagande myndigheter

Idag är 15 myndigheter med i Rörlighet i staten. En styrelse definierar uppdraget. På varje myndighet finns också en kontaktperson som du kan vända dig till om du vill veta mer om samarbetet.

Ingela Hiltula, Naturvårdsverket, är ordförande i styrelsen. Läs mer om styrelsen.

Kontaktpersonerna nedan når du genom att använda e-postadress fornamn.efternamn@myndighetsnamn.se

 

Elsäkerhetsverket   Charlotte Mogren
Energimarknadsinspektionen   Martina von Bothmer
Energimyndigheten   Pär Jenestam
Formas   Elisabeth Cameron
Forte   Nina Hird
KKV   Lina Löfgren
MPRT   Anneli Thunholm
Myndigheten för tillgängliga medier   Cecilia Nilsson
Naturvårdsverket   Lena Johansson
PRV   Petter Svensson
PTS   Johan Gustavsson
Rymdstyrelsen   Anna Maria Johansson
Spelinspektionen   Hanna Glaumann
Tillväxtverket   Louise Bangoura
VINNOVA   Ann Björklund

 

För mer information om Rörlighet i staten kan du även kontakta Annika Hägg, samordnare för programmet, e-post: fornamn.efternamn@energimyndigheten.se eller tel: +46 73 600 71 60