Deltagande myndigheter

Idag är 16 myndigheter delaktiga i Rörlighet i staten. På varje myndighet finns en kontaktperson som du kan vända dig till om du vill veta mer om samarbetet.

Kontakta genom att använda e-postadress fornamn.efternamn@myndighetsnamn.se

 

Elsäkerhetsverket   Charlotte Mogren
Energimarknadsinspektionen   Martina von Bothmer
Energimyndigheten   Pär Jenestam
Formas   Elisabeth Cameron
Forte   Nina Hird
Karolinska institutet   Hillevi Nordqvist
KKV   Martina Lystedt
MPRT   Anneli Thunholm
Naturvårdsverket   Lena Johansson
PRV   Petter Svensson
PTS   Åsa Stål
Rymdstyrelsen   Anna Maria Johansson
SSC   Britt Zetterberg
Strålsäkerhetsmyndigheten   Martin Bengtsson
Tillväxtverket   Isabelle Lilja
VINNOVA   Emmelie Ericson Dittlau

 

För mer information om Rörlighet i staten kan du även kontakta Aslög Odmark, samordnare för programmet, tel: 08-678 55 12, eller e-post: fornamn.efternamn@pts.se. Du kan också mejla info@rorlighetistaten.se