Dela erfarenhet i nätverk

Rörlighet i staten erbjuder nätverk inom olika professioner. Tillsammans med yrkeskolleger från andra myndigheter som deltar i Rörlighet i staten kan du utbyta erfarenheter och diskutera möjligheter och utmaningar i arbetet. Just nu finns 17 nätverk. Finns det inget för din profession, kan du starta ett nytt nätverk.

Syftet med nätverken är att skapa långsiktiga förutsättningar för ett fördjupat samarbete över myndighetsgränserna och bidra till kompetensutbyte och verksamhetsutveckling. Nätverken gäller för dig som arbetar på någon av de myndigheter som deltar i Rörlighet i staten.

Upplägg

Nätverken består av 6–19 personer som träffas tre till fem gånger per år. Varje nätverk har en sammankallade som bjuder in till nätverkets första möte. Därefter fördelar deltagarna själva ansvaret emellan sig.

Syftet med nätverken är att ge mervärde till såväl medarbetarna som organisationerna och att bidra till ett ökat lärande och erfarenhetsutbyte mellan myndigheterna.

Gå med i pågående nätverk

Det finns idag 17 nätverk som tillsammans spänner över många professioner. Det finns bland annat nätverk för dig som arbetar med verksamhetsutveckling och digitalisering, tillsyn eller som är controller eller pressansvarig.

Läs mer om nätverken och vem du kontaktar för mer information.

Starta nytt nätverk

Det finns löpande möjlighet att ta initiativ till och föreslå nya nätverk. Hör av dig till kontaktpersonen nedan om du har idéer om det. Vi hjälper till att hitta deltagare och även ge tips kring upplägg för nätverket. 

Kostnader

Att delta i nätverken är gratis.

Mer information

Vill du veta mer om nätverken, kontakta Annika Hägg, fornamn.efternamn@energimyndigheten.se