Mentorskap

Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i sin profession och person. Mentorskapet innebär att en mer erfaren person erbjuder sin kompetens, erfarenhet, tid och sitt nätverk till en person med vilja till stöd i sin personliga utveckling.

Grunden i mentorskapsprogrammet är att mentor och adept under en tidsperiod på ca 12 månader regelbundet träffas för dialog och reflektion inom de områden adepten vill. Eftersom programmet pågår under en så lång tid blir kunskapsförankringen djup och adepten får en möjlighet att praktisera sina nya kunskaper i verkligheten under en lång tid. Den personliga relationen mellan adept och mentor borgar för en öppen och ärlig dialog vilket är en förutsättning för att lärande och utveckling ska bli individanpassad och troligtvis blir den faktiska effekten därmed mer långsiktig än genom klassisk utbildning.

Mentorskapet utvecklar inte bara adepten som individ, mentorskapet utvecklar samtidigt adeptens organisation. Organisationen som adepten utövar sina nya kunskaper får direkt skörda frukterna av mentorskapet. Utöver det är det även mycket utvecklande för en person att vara mentor.

Samarbetet ger möjlighet att få mentorer från andra myndigheter än den egna och då kan det skapas nya infallsvinklar. Då mentorskapet är individanpassat och utgår helt och hållet från adeptens vardag får adepten just det stöd han eller hon behöver för stunden. Alltså möjliggör ett mentorskap ett anpassat lärande under kontrollerade former och med ett personligt stöd. 

Mentorskapet bygger även nätverk utöver det som uppstår mellan mentorn och adepten, mentorns nätverk blir adeptens. En adept kan spara många års hårt nätverkande och dörröppnande genom att introduceras av sin mentor. Nätverkandet är kanske den mest synliga effekten av ett gott mentorskap.

Nedan kan du läsa mer om våra båda program, ett mentorprogram för chefer/ledare och ett för medarbetare.

 

Mentorskap för medarbetare

Mentorskap för ledare