Träff 3 Mentorskapsprogrammet 2016-2017

Den 17 maj träffades mentorerna och adepterna för tredje gången i detta program, träffen hölls denna gång i PTS lokaler.

Dagen leddes av Susanne Pettersson, som är en av Sveriges mest efterfrågade föreläsare. 

 

Hon är även en av Skandinaviens ledande konsulter inom förändringsarbete. Hon har 20 års erfarenhet av att utveckla individer, team och organisationer till framgång, kraft och balans.

 

 

Temat för eftermiddagen var: 

 

Ta fram kraften inom och ditt ledarskap!

 

Deltagarna fick en händelserik eftermiddag som bjöd på såväl mycket skratt och konkreta verktyg och fokuserade på hur viktigt det är med ett tydligt ledarskap för att må och prestera bra.