Träff 2 för Mentorskap för ledare

Mike Florette föreläste om arbetsglädje, digitalisering och hållbarhet i arbetslivet både gällande förändringar, ledarskap och medarbetarskap.

Den 25 april samlades mentorer och adepter för en gemensam träff i Naturvårdsverkets lokaler. Mike Florett är både författare och en föreläsare som syns flitigt i media. Han bjöd på en föreläsning som både var lärorik och rolig, han baserade innehållet på den senaste forskningen inom neuropsykiatri och psykologi. Mycket skratt och igenkänning samt kunskap om hur vi kan vårda de hjärnceller vi får varje morgon.