Mentorskapsprogram för ledare - nr 4

Nu har mentorskapsprogrammet för ledare 2018 startat. Det är fjärde mentorskapsprogrammet för ledare inom Rörlighet i staten. Årets program har ca 50 deltagare. Merparten av deltagarna träffades i Strålsäkerhetsmyndighetens lokaler den 18 januari för uppstart med tema mentorskap.

På årets uppstartsmöte berättade Rebecca Källskog, HR-chef på PTS om Rörlighet i staten och varför ett stärkt samarbete och rörlighet är så viktigt. Deltagarna fick veta vem deras mentor/adept är och lära känna dem och deras verksamheter.

 

Annika Wigler från Skatteverket förelästa och ledde diskussioner kring ansvar, roller och förväntningar på mentorskapsprogrammet.

Som ett sista moment fick deltagarna sitta i sina mentor-adeptpar och planera för hur de skulle starta upp tillsammans.

Programmet pågår under hela 2018, med 4 gemensamma träffar under året.