Mentorskap för medarbetare

I september 2018 startar ett nytt gemensamt mentorskapsprogram inom ramen för Rörlighet i staten med målgruppen seniora medarbetare. Anmälan för adepter var öppet till den 17 maj, nu pågår matchning och sedan kontaktas de mentorer och adepter som fått plats i programmet.

Programmet syftar till att stärka yrkesrollen genom personlig och professionell utveckling inom våra verksamheter. Vi vill skapa nätverk liksom tillvarata och sprida erfarenheter som finns i våra olika myndigheter. Du kan läsa mer om programmet på https://rorlighetistaten.se/aktiviteter/mentorskap/mentorskap-foer-medarbetare/

Ansökan För att delta som adept är du en mer senior medarbetare som har minst fem års erfarenhet av arbetslivet i ett kvalificerat sammanhang, varav minst två år i statsförvaltningen. Stäm först av med din chef.
Kostnaden för programmet beräknas bli c:a 5 - 8000 kr för perioden september 2018-juni 2019.

Då det finns ett begränsat antal platser i programmet sker ett urval utifrån en jämn fördelning mellan ansökanden/myndighet, motivering i ansökan samt efter matchning mellan mentor/adept.