Energifylld uppstart av nya programmet ”Leda utan att vara chef”

Den 19 oktober 2017 samlades 48 deltagare i Tillväxtverkets lokaler för en gemensam uppstart av det nya programmet ”Leda utan att vara chef”

Programmet syftar till att stärka förmågan att möta och hantera de situationer man kan ställas inför som ledare utan formellt personalansvar.

Det var ett stort intresse hos många av myndigheterna och därför startar 4 program med 24 deltagare/program under hösten 2017 och våren 2018.

 

På denna gemensamma uppstart var program 1 och 2 närvarande och huvudtemat var den statliga värdegrunden och det var Emelie Juter och Karl Malm från Statskontoret som höll i denna del.

Teori blandades med praktik och deltagarna fick bl.a. diskutera case som på olika sätt belyser dilemman och intressekonflikter vi kan ställas inför som statstjänstemän.

Dagen hölls ihop av arbetsgruppen från Rörlighet i staten och med under dagen var även de personer från Ekan Management som ska hålla i de övriga blocken i programmet.

De 48 deltagarna kom från 13 olika myndigheter och engagemanget var högt under dagen.

Programmet består av totalt 5 heldagar och spänner över områden som t.ex. den statliga värdegrunden, grupputveckling, förändringsledning, kommunikation, feedback, konflikthantering m.m.

Ett mycket viktigt inslag är det nätverk med kollegor på andra myndigheter som deltagarna får tillgång till i och med programmet.