Artikel om vårt ledarutvecklingsprogram

En av deltagarna i det första gemensamma ledarutvecklingsprogrammet intervjuades om sitt deltagandet i programmet.

Under utbildningen, som pågick under åtta månader med internat och kortare tematräffar, fick deltagaren bl.a. lära sig hur arbetsrätten tillämpas i staten och om arbetsgivarnas relationer med de fackliga parterna.
Deltagaren beskriver själv: 

– Som chef i staten är det otroligt viktigt att behandla alla lika. Det gäller förstås i rekryteringar, men även när vi ska besluta om pengar till olika projekt. Vi tittar också mycket på hur vi skriver våra texter och formar våra system utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Det är väldigt spännande!

 

– Vi fick träffa en oerhört pedagogisk jurist på Arbetsgivarverket, och det var mycket nytt för mig med juridiken.

 

Utbildningen har bidragit till att deltagaren kände sig bekväm i sin roll snabbt och fick ett viktigt nätverk med andra chefer inom staten. 

 

Läs hela artikeln här