Återträff för Ledarskapsprogram 2016

Ledarna i Pilotprogrammet samlades i VINNOVAS lokaler

Ett halvår efter att pilotprogrammet för ledarutveckling avslutades var det dags för återträff för deltagarna från 2016 års program inom rörlighet i staten.

Träffen anordnades och planerades av deltagarna från flera myndigheter med stöd från RIS och hölls i Vinnovas lokaler på Mäster Samuelsgatan.

Temat för dagen var dels att ge möjlighet till en återblick och gemensamt dela erfarenheter från delar av kursen men även att bibehålla kontakt och kunskapsutbyte mellan deltagarna.

För dagen hade de bl.a. valt en open-space miljö, där de lyfte fram ämnen från kursen och som de haft nytta av och erfarenhet från. Diskussionerna blev många och mycket intressanta. 

Träffen var mycket uppskattad av alla deltagare och engagemanget stort.

Möjligheten att fortsätta träffas i nätverket och byta erfarenheter och diskutera frågor tillsammans från olika myndigheter är väldigt givande. De ser fram mot kommande återträff, som planeras in mot hösten!