Introduktionsutbildning: Att arbeta som statligt anställd 

Utbildningen är en grundläggande introduktion för dig som är ny som statligt anställd, eller känner att du vill fräscha upp dina kunskaper.

Om utbildningen

Den offentliga förvaltningen kan inte fungera utan ett högt förtroende från allmänheten. En god tillit till myndigheternas arbete ger också förutsättningar för en välfungerande demokrati och stärker samhällets förmåga att lösa gemensamma utmaningar.

Under utbildningen får du diskutera vad det innebär att arbeta statligt och tillsammans med andra deltagare reflektera över vad det betyder för dig och ditt arbete. Vi kommer även att prata om varför korruption är skadligt för samhället och presentera den statliga värdegrundens sex principer och lagstiftning som ligger bakom. Utbildningen bygger på dialog, dilemmaövningar och ditt aktiva deltagande. 

Utbildningen är öppen för medarbetare på Elsäkerhetsverket, Konkurrensverket, Rymdstyrelsen, Formas, SBU, Myndigheten för press, radio och tv samt Spelinspektionen.

 

Under 2023 genomförs utbildningen 

Tisdag 8 februari kl 9.00-16.00 - digitalt

Onsdag 19 april kl 9.00-16.00 - fysiskt i Stockholm

Onsdag 27 september kl 9.00-16.00 - digitalt

Tisdag 7 november kl 9.00-16.00 - fysiskt i Stockholm

 

Mer information och anmälan

Vill du veta mera eller anmäla dig till utbildningen? Fråga gärna kontaktpersonen för Rörlighet i staten på din myndighet. Välkommen!