Vill du nätverka med kollegor från andra myndigheter?

Nu har du möjlighet att föreslå ett nätverk som du skulle vilja delta i.

Sedan hösten 2014 pågår flera professionella nätverk inom ramen för Rörlighet i staten. I dagsläget är 18 nätverk igång, alltifrån nätverk av controllers till omvärldsbevakare. Nu finns möjlighet att föreslå och skapa nya nätverk som du skulle vilja delta i för att skapa fler samverkansytor. Syftet med nätverken att skapa långsiktiga förutsättningar för ett fördjupat samarbete över myndighetsgränserna, vilket kan bidra till ökad rörlighet, kompetensutbyte och verksamhetsutveckling.

Har du en idé om ett nätverk kring något område eller för en yrkes-målgrupp där du skulle vilja se ett nätverk mellan de 17 myndigheterna inom Rörlighet i staten? Logga in på denna ”mycket korta” enkät och fyll i ditt önskemål om nätverk, syfte samt målgrupp, senast onsdagen den 10 april.

Mer information om nätverken hittar här