Vi välkomnar två nya medlemmar

1 januari 2021 fick Rörlighet i staten två nya medlemmar: Spelinspektionen och Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Varför gick de med och hur ser de på samarbetet? Vi ställde frågorna till Magnus Ericson, HR-ansvarig på MTM och Hanna Abrahamsson, avdelningschef på Spelinspektionen.

Vi går in i Rörlighet i staten med stor glädje

- Samverkan är en central del i vår verksamhet, berättar Magnus Ericson. Att samverka med andra myndigheter kring kompetensutveckling ligger med andra ord helt i linje med vårt sätt att arbeta.

- Medlemskapet kommer dessutom helt rätt i tid. Vi har nyligen etablerat oss i Malmö och har många nya engagerade medarbetare som gärna delar erfarenheter och kunskap med andra.

- Så vi går in i Rörlighet i staten med stor glädje. Det ska verkligen bli spännande att utforska de möjligheter som samarbetet ger, avslutar Magnus.

Samverkan inom staten - alltid en god idé

Spelinspektionen är också en myndighet i förändring sedan två år tillbaka, med nya uppdrag, många nya medarbetare etc.

- Därför känns Rörlighet i staten extra rätt för oss just nu, säger Hanna Abrahamsson. Vi är nyfikna på hur andra arbetar och har också mycket att dela med oss av.

- Men att samverka inom staten är alltid en god idé, tillägger Hanna. Vi har mycket att lära av varandra. Vi borde generellt se staten mer som en enhet, med ett gemensamt uppdrag för Sverige.

Hanna Abrahamsson lyfter till exempel fram praktik på andra myndigheter som ett erbjudande som Rörlighet i staten kan utveckla mer framöver.

- Att få chansen att följa en annan verksamhet inifrån under några veckor, det tror jag kan vara ett enkelt, snabbt och kostnadseffektivt sätt att utbyta erfarenheter, avslutar Hanna.

Kort om de två nya myndigheterna

Spelinspektionen säkerställer att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. Myndigheten bevakar konsumenternas intressen och ska även medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra.

Spelinspektionen har kontor i Strängnäs med cirka 70 medarbetare. Myndigheten har också 20 kontrollanter spridda över landet.

Läs mer på Spelinspektionens webbplats

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, är ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier. MTM arbetar även främjande och producerar litteratur, samhällsinformation och nyheter i tillgängliga format. Myndigheten arbetar för att alla ska ha tillgång till läsning utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. 

Läs mer på myndighetens webbplats

MTM har kontor i Malmö och Stockholm med cirka 75 medarbetare.