Vad kan olika generationer lära av varandra?

Omvänt mentorskapsprogram - Traditionellt sett så har alltid seniora personer i en organisation delat med sig av sin kunskap när de lärt upp juniora medarbetare. Men vad händer om vi vänder på det hela?

Utvecklingen går idag mycket fortare inom många områden och yngre medarbetare kommer in i organisationen med andra verktyg och insikter som kanske inte alltid tas till vara på av de med mer erfarenhet. Nu ger vi både seniora och juniora medarbetare chansen att utbyta sina erfarenheter i ett mentorsskapsprogram där den yngre medarbetaren (mentor) delar med sig och guidar den äldre (adept) i ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte.

Programmet startar i april 2022 och pågår fram till november.

Sista anmälningsdag är 8 april.

Läs mer om Omvänt mentorskapsprogram här