Succé för gemensam introduktion

Några myndigheter inom Rörlighet i staten har under 2019 ordnat en uppskattad gemensam introduktionsutbildning för nyanställda.

En gemensam introduktionsutbildning är ett upplägg som är särskilt värdefullt för mindre myndigheter som inte har så många nyanställda på ett år. Ett mervärde är också att deltagarna får en breddad bild av arbete i staten.

Nu har den sista utbildningen för 2019 genomförts. De myndigheter som under året har samarbetat kring introduktionen är Elsäkerhetsverket, Konkurrensverket, Myndigheten för press, radio och TV, Formas och Naturvårdsverket.

Utbildningarna har fallit mycket väl ut och Rörlighet i staten planerar nu för sju nya tillfällen under 2020, i delvis ny konstellation myndigheter. Utvärderingarna från deltagarna har genomgående varit positiva.

- Vi har utvecklat och förbättrat innehållet löpande under året på basis av synpunkter från deltagarna, säger Ingrid Öhlén som är ansvarig på Elsäkerhetsverket. Inriktningen är nu ännu mer fokuserad på statstjänstemannarollen och värdegrundsfrågor.