Start för RIS ledarskapsprogram!

Idag startade ledarskapsprogrammet inom Rörlighet i staten. Det är 24 chefer/ledare från tio myndigheter som tillsammans får förmånen att utveckla sitt ledarskap vid nio utbildningsdagar under året.

Nytt för i år är (förstås) att programmet hålls digitalt. Denna första dag fick gruppen lära känna varandra men också delge vilka förväntningar man har under året på programmet och gruppen – och sig själv. Efter lunch höll Statskontoret ett pass om den statliga värdegrunden. En mycket bra start på ett uppskattat program!

Läs mer om ledarskapsprogrammet