Rörlighet i staten söker samordnare

Vill du bidra till verksamhetsutveckling över myndighetsgränser? Rörlighet i staten är ett samarbete mellan 15 myndigheter. Vi tror på kraften i att dela idéer, erfarenheter och kunskap och vill kontinuerligt utveckla samarbetet. I rollen som samordnare är du motor och navet i det.

Vad ska jag arbeta med?

Du har en bred roll där du både leder och samordnar det strategiska arbetet utifrån styrelsens riktlinjer, och ansvarar för löpande arbete. Du koordinerar och ger inspiration till arbetsgrupper som driver de aktiviteter vi erbjuder, bl.a. nätverk och utbildningar i ledarskap och att leda utan att vara chef.

Du tar också initiativ till kontinuerlig förnyelse och utveckling av samarbetet. Vi vill vara snabbfotade, reagera på förändringar i omvärlden och fokusera på det som ger störst nytta för verksamheten. I det löpande arbetet ligger bl.a. att leda möten med olika grupper, ansvara för verksamhetsplanering och budget samt föra mötesanteckningar och sköta administration.

Du har också en viktig roll i kommunikationsarbete och marknadsföring av Rörlighet i staten. Du ansvarar för innehållet på hemsidan och LinkedIn. Till din hjälp har du 1-2 kommunikatörer från myndigheter i samarbetet som på 5-10 % av sin tid arbetar med kommunikation kring Rörlighet i staten.

Vem söker vi?

Vi söker dig med:

Dessutom är det meriterande med:

Som person är du drivande, samarbetsinriktad och tycker om att inspirera andra att se nya möjligheter. Du tar initiativ och är inte rädd för att komma med nya kreativa förslag, men är samtidigt prestigelös. Du är van att arbeta självständigt. Du tycker om att ha struktur och anser dig själv vara strukturerad. Det är viktigt att du är kommunikativ och formulerar dig väl i såväl tal som skrift på svenska.

Om anställningen

Du erbjuds en tidsbegränsad anställning på Post- och telestyrelsen (PTS) under två år med tillträde från 2021-07-01, placeringsort enligt överenskommelse.

Anställningen omfattar 50 % och arbetet kommer kunna anpassas till befintlig arbetssituation. I din roll som samordnare rapporterar du till PTS HR-chef.

Samarbetet Rörlighet i staten

Rörlighet i staten är ett samarbete över myndighetsgränser som startade 2013 med åtta deltagande myndigheter. Idag är vi 15 samarbetspartners som delar idéer, erfarenheter och kunskap som stärker medarbetare och utvecklar verksamheten. Tillsammans vill vi göra staten till Sveriges bästa arbetsplats.

I dagsläget erbjuder vi ledarutveckling för både chefer och medarbetare, professionella nätverk, mentorskap för ledare och omvänt mentorskap med junior mentor och senior adept. Medarbetare kan också prova att jobba på en annan myndighet genom att vara utlånade upp till sex månader. De flesta aktiviteter deltar alla myndigheter i, men vi kan också samverka i mindre konstellationer. Några myndigheter inom Rörlighet i staten har till exempel en gemensam introduktionsutbildning för nyanställda.

Deltagande myndigheter är i dagsläget: Elsäkerhetsverket, Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten, FORMAS, Forte, Konkurrensverket, Myndigheten för press, radio och TV, Myndigheten för tillgängliga medier, Naturvårdsverket, Patent- och registreringsverket, Post- och telestyrelsen, Rymdstyrelsen, Spelinspektionen, Tillväxtverket samt VINNOVA. 

Hur ansöker jag?

Välkommen med din ansökan senast den 2 maj 2021.

För mer information kontakta PTS HR-chef Rebecca Källskog på telefonnummer 08-678 55 88 eller nuvarande samordnare Aslög Odmark, 076-1089038.