Rörlighet i staten firar tio år med föreläsningsserie om lärande och ledarskap

I år är det tio år sedan initiativet Rörlighet i staten blev verklighet. Det firar vi genom att i höst erbjuda alla medarbetare ett program med tre jubileumsföreläsningar om lärande kopplat till hälsa och välbefinnande, ledarskap och beslutsfattande.

Rörlighet i staten startades 2013 med målet att göra staten till Sveriges bästa arbetsplats. Då var det åtta myndigheter som började samarbeta över myndighetsgränserna med in- och utlån av personal och ett mentorskapsprogram för ledare. Idag är vi 18 myndigheter och tusentals medarbetare har tagit del av program som Leda utan att vara chef, något av våra nätverk för karriärutveckling eller möjligheten att testa hur det är att jobba på en annan myndighet.

Vi är ett nätverk i tiden, trots att vi fyller tio år. Konkurrensen om kompetens på arbetsmarknaden är hård och vi i staten kan vinna mycket på att hjälpas åt att rekrytera, utveckla och behålla kompetens. Det är en stor möjlighet att ta hjälp av varandra när vi snabbt behöver växa, som till exempel Tillväxtverket under pandemin. Med de upparbetade kanalerna vi har inom RIS så blir in- och utlån enklare och naturligare, säger Ingela Hiltula, styrelseordförande för Rörlighet i staten.

Styrelsen ansvarar för den fortsatta utvecklingen av samarbetet, med visionen ”Gränslös utveckling gör staten till Sveriges bästa arbetsplats”.

– Jag tycker visionen är bra, den ger vårt nätverk riktning och stöd för vår samverkan. Det innebär att de idéer vi har om vad vi kan göra i Rörlighet i staten får stöd, berättar Ingela Hiltula.

Idén till Rörlighet i staten kom 2013. En av initiativtagarna till samarbetet var Rebecca Källskog, som vid tillfället arbetade på Post- och telestyrelsen.

Varför tog ni initiativ till Rörlighet i staten?

För att öka möjligheterna till både personlig utveckling för medarbetare och verksamhetsutveckling för deltagande myndigheter. Det syftade även till att skapa synen på staten som en arbetsgivare som ger många möjligheter till utveckling.

Hur känns det nu när du blickar tillbaka?

Jag tycker att det är helt fantastiskt att deltagande myndigheter på eget initiativ har byggt upp detta nätverk, gett över 5000 medarbetare möjlighet att delta i RIS aktiviteter och skapat nätverk tvärfunktionellt över olika sektorer under åren. Jag vill rikta ett varmt tack till alla som är, och har varit, engagerade i RIS programgrupper och arbetsgrupper och gjort detta möjligt! säger Rebecca Källskog.


Jubileumsföreläsningar om lärande och ledarskap

I september kör vi i gång ett nytt program med tre digitala föreläsningar för att fira Rörlighet i statens tioårsjubileum. Föreläsningarna hålls av föreläsare från Linköpings universitet och är öppna för alla medarbetare på myndigheter inom Rörlighet i staten.

Hur främjar vi lärande i det dagliga arbetet?

29 september: Du träffar Andreas Wallo som pratar om arbetsplatslärande och hur detta kan kopplas till hälsa och välbefinnande. Andreas pekar på vilka aktiviteter som kan användas för att främja lärande i det dagliga arbetet. Han kommer också att beskriva vilket ledarskap och medarbetarskap som forskning pekat ut som framgångsrikt och diskutera betydelsen av en god lärmiljö.

Att leda sig själv och andra utan att vara chef

20 oktober: Jason Martin talar om ledarskap som utövas av ledare som inte är formella chefer. Utifrån genomförda forsknings- och utbildningsinsatser kommer Jason beskriva vad som kännetecknar detta ledarskap samt vilka organisatoriska förutsättningar som krävs för att ledarskapet ska bli framgångsrikt. I föreläsningen kopplar Jason an till medarbetarskap och självledarskap ur både ett individuellt perspektiv och ett teamperspektiv. 

Arbeta smartare med data och bli en bättre beslutsfattare

10 november: Du möter Mattias Elg som pratar inspirerande om hur chefer och medarbetare kan arbeta med siffror och mätningar för att bli bättre beslutsfattare. Föreläsningen ger dig verktygen för att arbeta smartare med data, och ger deltagarna en gyllene möjlighet att höja kompetens och leda på bättre sätt. Mattias pratar även om hur vi kan bli mer kreativa i att visualisera data för bättre beslut. Föreläsningen präglas av lekfullhet där praktiska exempel har en avgörande roll.

Föreläsningarna är cirka en timme, hålls på förmiddagar och det kommer finnas utrymme att ställa skriftliga frågor. Mer information kommer, men spara gärna datumen redan nu. Föreläsningarna spelas även in och kan ses vid andra tillfällen under ett år.


Rörlighet i staten år för år


Aslög Odmark, samordnare för RIS 2019-2021, Cecilia Aste, initiativtagare till RIS och dåvarande personalchef på Näringsdepartementet, Åsa Stål, samordnare för RIS 2017-2018, Marlen Sibbel Becker, initiativtagare och dåvarande personalchef Vinnova, Rebecca Källskog, initiativtagare och dåvarande personalchef Post och telestyrelsen, Birgitta Johansson, projektledare för RIS 2014-2016.
Foto: Anneli Thunholm