Reportage: Jobbaskugga inom Rörlighet i Staten - lärorikt och utmanande

Att praktisera/jobbskugga inom Rörlighet i staten är både lärorikt och utmanade. Det vet Pernilla Molin från Naturvårdsverket och Madeleine Eklund på Energimarknadsinspektionen som hösten 2021 provade på jobbskuggning.

Madeleine Eklund och Pernilla Molin

Madeleine Eklund och Pernilla Molin

I november 2021 erbjöd Energimarknadsinspektionen tillsammans med Formas och Naturvårdsverket ett antal praktik/jobbskuggarplatser som alla medarbetare på dessa myndigheter kunde söka. Detta var ett pilotprojekt för att utveckla formerna för praktik/jobbskuggning inom samarbetet Rörlighet i staten. Det handlade i första hand om en möjlighet att jobbskugga en kollega på en annan myndighet för att få inblick i hens arbete och arbetskulturen på myndigheten. Pernilla Molin från Naturvårdverket var en av dem som tog chansen och valde att jobbskugga verksamhetscontroller Madeleine Eklund på Energimarknadsinspektionen.

- Vi pratar ju ofta om att det är så värdefullt att undersöka hur andra myndigheter gör och vi omvärlds spanar ju en del genom att intervjua och besöka andra myndigheter men det blir ju ofta en ganska kort och ytlig presentation över hur arbetet går till, här fanns ju möjlighet att gå lite mer på djupet, säger Pernilla Molin.

Madeleine och Pernilla ingår i samma controllernätverk som finns genom RiS och även där finns ju möjlighet att dela erfarenheter och gemensamt diskutera utmaningar som de möter i sina yrkesroller.

- Men att ses på det sättet som vi gjorde under praktikveckan gav möjlighet att gå på djupet på ett helt annat sätt i utvalda områden. Jag tycker att praktikveckan var väldigt givande och skulle själv kunna tänka mig att praktisera på en annan myndighet på detta sätt framöver, avslutar Madeleine.

>>Läs hela intervjun här


Läs mer

>>Läs fler reportage där deltagare i aktiviteter berättar här.

>> Läs mer om hur du får praktik på annan myndighet här