Nytt nätverk för aktivitetsbaserat arbetssätt igång!

Den 8 oktober hade det nya nätverket för aktivitetsbaserat arbetssätt sitt första möte. Det hölls på Energimyndigheten. Deltagarna kommer turas om att kalla till träffar på varandras myndigheter.

Evastina Hagen på Energimyndigheten är initiativtagare och kontaktperson för Rörlighets i statens nya nätverk Aktivitetsbaserat arbetssätt och lokalernas utformning och säger så här om sina tankar kring nätverket:

- Nätverket riktar sig till de som står inför att förändra sitt arbetssätt och antagligen också sina lokaler. Men givetvis även till de som redan gjort sin resa mot ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Vi är alla på olika ställen i processen och behöver få ny input inför förbättrings- och förändringsarbetet. Några som startade i våras får höra vad som hänt hos t.ex. oss på Energimyndigheten som under två år arbetat utan fasta arbetsplatser i ett nytt kontor. Vad har fungerat och vilka nya frågeställningar har dykt upp. Ja, kort och gott vi har så mycket erfarenhets- och kunskapsutbyte med varandra. Vi besöker varandras kontor och får se många olika lösningar.

Förutom Energimyndigheten är Energimarknadsinspektionen, Post- och telestyrelsen, Naturvårdsverket, Statens servicecenter och Tillväxtverket med i nätverket.

Vid första mötet diskuterade deltagarna syfte och behov

Nätverket hade sin första träff den 8 oktober 2019. Under den första träffen diskuterades nätverkets syfte, vad deltagarna ser för behov och vad man vill ta upp fortsättningsvis. Men också hur ofta nätverket ska träffas, och hur det ska gå till.

- Några av de ämnen som vi talade om vid första mötet var bland annat hållbarhet och återvinning. Det finns mycket som kan återanvändas genom omklädning och målning, byta skivor på arbetsbord med mera med mera, säger Evastina.

Kontakt mellan deltagarna är redan igång efter första träffen berättar Evastina:

- Efter det har vi mailat till varandra bl.a. om lokalplanering och konsulter som arbetar med detta. Tänk så enkelt att få höra hur andra gjort och vilka de använt i arbetet, har det fungerat bra eller dåligt.

Uppföljning och utvärdering första tema i vår

Nätverket kommer att turas om att kalla till nätverksträffarna och då också besöka olika myndigheter. Vårens första möte kommer ha rubriken Utvärdering och uppföljning och nätverket besöker då Energimarknadsinspektionen i Eskilstuna.

Om nätverken inom Rörlighet i staten

2019 har Rörlighet i staten 20 pågående nätverk. I våras kom det in 25 förslag till nya nätverk och av dem startades 5 stycken under hösten. Ett av dessa var Aktivitetsbaserat arbetssätt och lokalernas utformning