Nya nätverk söker medlemmar

Arbetar du som controller, med tillsyn eller ansvarar du för sociala kanaler på en myndighet inom Rörlighet i staten? Nu har du chansen att vara med och forma ett nytt nätverk för just din profession.

Rörlighet i staten är ett samarbete över myndighetsgränser. Vi är 15 myndigheter som delar idéer, erfarenheter och kunskap som stärker medarbetare och utvecklar verksamheten.

Rörlighet i staten erbjuder bland annat nätverk. Tillsammans med yrkeskolleger kan du utbyta erfarenheter och diskutera möjligheter och utmaningar i arbetet.

Just nu finns cirka 15 nätverk inom allt från administration till omvärldsbevakning. Men snart finns det förhoppningsvis tre nya nätverk, kanske med dig som en av medlemmarna?

Nedan hittar du kort info om de blivande nätverk som just nu söker medlemmar från myndigheter inom Rörlighet i staten.

Tillsyn

Nätverk för att utbyta erfarenheter kring arbete med tillsyn. Vad är tillsyn? Vilka tillsynsmetoder använder vi oss av och lämpar olika metoder sig bäst för olika syften/mål? Vi diskuterar olika faser av utredningsarbetet – t.ex. arbetssätt, utmaningar, effekter, beredningsgång, kommunicering, beslutsskrivning och uppföljning/utvärdering.

Målgrupp: Handläggare och utredare som arbetar med tillsyn på myndigheterna i RIS.

Kontakt: linnea.elovsson@spelinspektionen.se

Controllers

Ekonomistyrningsfrågor som till exempel planering, budgetering och uppföljning. Det finns redan ett nätverk för controller, men på grund av stort intresse startar vi upp ett nytt andra nätverk. För att kunna starta det här nätverket behöver någon av er som är intresserad ta initiativ till ett första möte och kontaktperson sedan utses. Om det önskas så finns det möjlighet att ta del av det befintliga nätverkets erfarenheter kring hur de lägger upp sina möten etc.

Är du intresserad av att delta, kontakta annika.hagg@energimyndigheten.se (samordnare rörlighet i staten). Ange även om du kan tänka dig att organisera första mötet.

Sociala kanaler

Nätverk för personer som ansvarar för sociala kanaler. Innehåll: Utveckling av kanalerna, policyfrågor, juridiska aspekter etc.

Kontakt: alice.leven@tillvaxtverket.se 

Läs mer om nätverken inom Rörlighet i staten