Ny medlem i Rörlighet i staten!

I oktober 2023 fick Rörlighet i staten en ny medlem: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Myndigheten med det långa namnet, som därför brukar förkortas TLV, är en medelstor myndighet som beslutar vilken tandvård, vilka läkemedel och förbrukningsartiklar som ingår i högkostnadsskyddet – för att hela Sverige ska få mesta möjliga hälsa för skattepengarna. Vi har intervjuat Anna Klara Lindgren och Karin Silfver om varför TLV väljer att gå med i RIS och hur de ser på samarbetet framöver.

– Vi har, precis som många andra organisationer, utmaningar med att attrahera, behålla och utveckla kompetens. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare känner engagemang och vi tror att ett medlemskap i RIS kan bidra till detta. För oss handlar det om att erbjuda fler utvecklingsmöjligheter till alla medarbetare, som matchar individens drivkrafter och engagemang, så att både individen och verksamheten når sina mål. Vi vill också främja intern och extern rörlighet och lärande.

Hur kommer det sig att ni valde att gå med nu?

– Det senaste året har vi arbetat med att stärka verksamhetens friskfaktorer, där exempelvis kompetensutveckling genom livets alla faser är en del av det. Så det passade väldigt bra helt enkelt!

Både Anna och Karin ser samarbetet som mycket positivt, eftersom olika myndigheter kan dela med sig av kompetens, kunskap och viktiga insikter.

– Samverkan inom staten är nödvändig, på så många nivåer. Att göra det på det här sättet känns som en tydlig win-win situation, för både medarbetare, chefer och verksamheter. Vi ser framemot att kunna ta del av föreläsningar, utbildningar, nätverk och kompetensutbyten av olika slag.

–För det finns mycket vi kan göra, att dra nytta av varandras klokskap, kompetens och resurser är en del i det arbetet.