Nu startar vi fem nya nätverk!

Rörlighet i staten, RiS, har framgångsrikt startat och drivit nätverk inom olika verksamhetsområden i flera år. Vi har sett att det finns ett stort behov av mötesplatser där medarbetare kan byta erfarenheter och få inspiration. Nu startar vi fem nya nätverk. Anmäl ditt intresse till den person som är sammankallande för något av dessa, eller till något av övriga 15 nätverk vi erbjuder!

Här hittar du information om alla nätverk som Rörlighet i staten erbjuder. De fem nya nätverken är:

Nätverk för verksamhetsutveckling och digitalisering

Syftet är att byta erfarenheter med hur andra myndigheter arbetar med utveckling/digitalisering.

Sammankallande: Jessica Ekman, jessica.ekman@energimyndigheten.se

Nätverk för projektkontor

Syftet är att ge stöd och skapa förutsättningar för effektiv projektverksamhet. Projektkontor har en viktig roll i detta. Större delen av allt förändringsarbete görs i form av projekt.  det är därför givande att utbyta erfarenheter och stärka varandras kompetenser inom området. Det finns också behov av en mer hållbar hantering av resurser inom projektsammanhang.

Sammankallande: Anna Ptasnik, anna.ptasnik@prv.se

Nätverk för administratörer

Syftet är att utbyta erfarenheter, lära av varandra och få med sig idéer att använda i utvecklingen av den egna verksamheten. Praktiska frågor som t.ex. hur man administrativt bäst löser uppgifter som ärendefördelning, föredragningar, konferenser, information/utbildning/stöd till medarbetare i olika administrativa rutiner och system.

Sammankallande: Sofia Ponzio,  Sophia.Ponzio@Naturvardsverket.se>

Nätverk för aktivitetsbaserat arbetssätt

Syftet är att ge inspiration och idéer till varandra och utbyta erfarenheter kring arbetsformer och hur lokalernas utformning kan möta olika behov.

Sammankallande: Evastina Hagen, evastina.hagen@energimyndigheten.se

Nätverk för utgivning av publikationer

Syftet är kompetens- och erfarenhetsutbyte kring myndigheternas utgivning av publikationer (rapporter, trycksaker mm), upphovsrätt, tillgänglighetsfrågor, upphandling av tryckeritjänster, webbshop m.m.. Även hur myndigheter kan samarbeta för att underlätta spridning och åtkomst för specifika målgrupper och medborgare.

Sammankallande: Åsa K. Karlsson, åsa.k.karlsson@energimyndigheten.se