Jubileumsföreläsning: Hur främjar vi lärande i det dagliga arbetet?

Rörlighet i staten bjuder in till kostnadsfria föreläsningar under hösten. Den första handlar om hur vi främjar lärande i det dagliga arbetet och har premiär den 29 september kl. 09.00-10.00. Föreläsningarna är digitala och kan ses i efterhand.

Föreläsningen är en av höstens tre jubileumsföreläsningar om lärande och ledarskap via Rörlighet i staten som fyller tio år. Rörlighet i staten är ett samarbete mellan 18 myndigheter med målet att göra staten till Sveriges bästa arbetsplats.

 

Hur främjar vi lärande i det dagliga arbetet?  

Du träffar Andreas Wallo från Linköpings universitet som pratar om arbetsplatslärande och hur det kan kopplas till hälsa och välbefinnande. Andreas pekar på vilka aktiviteter som kan användas för att främja lärande i det dagliga arbetet. Han kommer också att beskriva vilket ledarskap och medarbetarskap som forskning pekat ut som framgångsrikt och diskutera betydelsen av en god lärmiljö. 

Moderator är Ingela Hiltula, styrelseordförande för Rörlighet i staten. 
 

Det finns möjlighet att ställa skriftliga frågor. Föreläsningen spelas även in och är möjlig att se i efterhand. 

Anmälan till:  

https://www.trippus.net/ris-forelasning29september 

 

Att leda sig själv och andra utan att vara chef 

20 oktober, kl. 09.00-10.00 

Jason Martin från Linköpings universitet talar om ledarskap som utövas av ledare som inte är formella chefer. Utifrån genomförda forsknings- och utbildningsinsatser kommer Jason beskriva vad som kännetecknar detta ledarskap samt vilka organisatoriska förutsättningar som krävs för att ledarskapet ska bli framgångsrikt. I föreläsningen kopplar Jason an till medarbetarskap och självledarskap ur både ett individuellt perspektiv och ett teamperspektiv.  

Moderator är Ingela Hiltula, styrelseordförande för Rörlighet i staten. 

Anmälan till:
https://www.trippus.net/ris-forelasning20oktober

 

Arbeta smartare med data och bli en bättre beslutsfattare 

10 november, kl. 09.00-10.00 

Du möter Mattias Elg från Linköpings universitet som pratar inspirerande om hur chefer och medarbetare kan arbeta med siffror och mätningar för att bli bättre beslutsfattare. Föreläsningen ger dig verktygen för att arbeta smartare med data, och ger deltagarna en gyllene möjlighet att höja kompetens och leda på bättre sätt. Mattias pratar även om hur vi kan bli mer kreativa i att visualisera data för bättre beslut. Föreläsningen präglas av lekfullhet där praktiska exempel har en avgörande roll. 

Moderator är Ingela Hiltula, styrelseordförande för Rörlighet i staten. 

Anmälan till: 

https://www.trippus.net/ris-forelasning10november

Alla medarbetare på de 18 myndigheter som deltar i samarbetet Rörlighet i staten är välkomna!

Kontakt: Vid frågor, vänligen kontakta  
Daniel Nordqvist, Svenska ESF-rådet daniel.nordqvist@esf.se 
Pär Jenestam, Energimyndigheten per.jenestam@energimyndigheten.se